ดันคนจนใช้เน็ตมือถือกสทช.ชงให้เติมเงินฟรี

ผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้หารือกับสำนักงาน กสทช.เกี่ยวกับแผนการยุติการให้บริการมือถือ 2 จีในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เนื่องจากขณะนี้มีผู้ใช้บริการเหลือเพียง 2 ล้านเลขหมายจากทั้งหมด 120 ล้านเลขหมายโดยจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในจำนวน 2 ล้านเลขหมายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เปลี่ยนเครื่องมือถือมารองรับการให้บริการ 3 จีและ 4 จี ทั้งนี้กสทช.จะนำไปหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ได้ใช้บริการโทรคมนาคมโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตบนมือถือ ส่วนวิธีการที่จะดำเนินการนั้นจะไม่ใช่ลักษณะการแจกซิมมือถือ แต่จะเปลี่ยนเป็นการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออาจเรียกว่าเติมเงินบัตรประชารัฐ ส่วนจะเติมเงินเท่าใดและจะนำเงินจากส่วนใดขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติ.