เงินดิจิทัลแบงก์ชาติเริ่มใช้ไตรมาส1ปีหน้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความ คืบหน้าในการ การออกสกุลเงินดิจิทัล ที่เป็นเงินบาท หรือ (Central Bank Digital Currency : CBCD) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2562
          ทั้งนี้ ธปท.ได้ลงนามร่วมกันกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และบริษัท R3 ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์ม DLT ชื่อ Corda ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาและดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการอินทนนท์แก่ธนาคารกลางชั้นนำในหลายประเทศ เพื่อสร้างเงินสกุลดิจิทัลขึ้นมาใช้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินไทย  ด้วยโครงการที่ชื่อว่า โครงการ "อินทนนท์"
          นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า การลงนามในโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พัฒนาเรื่องระบบชำระดุล (Settlement) ผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT ถือเป็นการวางระบบการโอนเงินการชำระดุลระหว่างธนาคารพาณิชย์ โดยอาศัยเหรียญดิจิทัล (Token)  ที่ออกโดยธนาคารกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนเงินระหว่างกัน
          อีกทั้งยังช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ ไม่ต้องดำรงสภาพคล่องส่วนเกินเอาไว้จำนวนมากเหมือนกับการใช้ระบบชำระดุล Real Time Gross Settlement (RTGS) ในปัจจุบัน ที่เป็นระบบชำระดุลที่ใช้ ธปท. เป็นตัวกลางซึ่งถือเป็นระบบรวมศูนย์ที่มีเวลาเปิดปิด
          แต่หากเป็นเทคโนโลยี DLT จะทำให้การชำระดุลทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทำได้ตลอด 7 วัน ทั้งนี้ยังสามารถไปเชื่อมกับต่างประเทศได้ด้วย Token ที่ธนาคารกลางในแต่ละประเทศออกเพื่อทำให้การชำระดุลข้ามประเทศทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและต้นทุนถูกลงมาก
          โดยในระยะแรกของโครงการอินทนนท์จะครอบคลุมการออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งจะมีกลไกจัดการสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมอยู่ด้วย
          ส่วนแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ และบริษัท R3 มีแผนร่วมกันที่จะขยายงานส่วนนี้ให้กว้างขวางขึ้น รวมถึงการโอนเงินสำหรับลูกค้า Third Party Funds Transfer และการโอนเงินระหว่างประเทศ Cross Border Funds Transfer ผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง บนแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นระบบ DLT ที่พัฒนาโดยบริษัท R3
          โดยในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารกลางแคนาดา ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว โดย ธปท. ยังอยู่ระหว่างการทดสอบนำเทคโนโลยี DLT มาใช้กับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำธุรกรรมและการตรวจสอบข้อมูลให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพขึ้น
          ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวในระยะแรกจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562 และ ธปท. จะเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการต่อไป นอกจากนี้ธปท. ยังอยู่ระหว่างการทดสอบนำเทคโนโลยี DLT มาใช้กับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำธุรกรรมและการตรวจสอบข้อมูลให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยขอบเขตของโครงการอินทนนท์
          บรรยายใต้ภาพ
          วิรไท สันติประภพ