"กสท"มุ่งฮับดิจิทัลอาเซียนรับลูกโปรเจคบิ๊กดาต้ารัฐ

กรุงเทพธุรกิจ - "กสท" ชูแนวคิด สมาร์ท คอนเน็คทิวิตี้หวังขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปข้างหน้ารับ 4.0 ระบุหลังครบรอบ 15 ปีวันสถาปนาองค์กรพร้อมเป็นกลไกช่วยประเทศพัฒนาไปสู่ไอโอที-บิ๊กดาต้าทุกโปรเจค ที่รัฐบาลส่งมาให้ พร้อมยกลอร่าแวนช่วยประสานโครงข่ายไปสู่สมาร์ทซิตี้ครบทุกเมืองและอีอีซี
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 15 ปี กสท ได้ตั้งเป้าหมายและภารกิจหลัก โดยจะ เร่งพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ทั้งด้านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) และการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กสท เป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่หลายโครงการ ภายใต้แนวคิด "Going Digital with Smart Connectivity" เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย รวมไปถึงโครงข่ายสื่อสารต่างๆ ของกสท โดยการให้บริการไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายไร้สาย (โมบาย), ไฟเบอร์ออพติก, ระบบเคเบิลใต้น้ำ, ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม และระบบลอร่าแวน (Long-Ranged Wide Area Network) โครงข่ายไร้สายประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ กสท จะเพิ่ม ศักยภาพความเป็นผู้ให้บริการ ทุกการเชื่อมต่อ (สมาร์ท คอนเน็คทิวิตี้) ซึ่งจะทำให้กสท เป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
          ภารกิจภายใต้แนวคิด สมาร์ท คอนเน็คทิวิตี้นั้น กสท จะสานต่อบริการดิจิทัลและเร่งขยายโครงข่าย ลอร่าแวน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงระดมพันธมิตรในอุตสาหกรรมไอที เพื่อปั้นดิจิทัลโซลูชั่นไอโอที สมาร์ทซิตี้ให้ครบทุกจังหวัดตามที่รัฐบาลได้ให้นโยบายไว้ อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่จะเสริมด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลจัดทำแซนบ็อกซ์ (Sandbox) เพื่อสนับสนุนบิ๊ก ดาต้าแก่หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ ประกอบกับโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ที่มั่นใจว่า จะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัลอีอีซี ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวรุดหน้าอย่างยั่งยืน ในสถานะเอเซียน ดิจิทัล ฮับต่อไป
          ทั้งนี้ ในเรื่องแซนบ็อกซ์ จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ไร้ขีดจำกัด โดยสามารถใช้ระบบ มาช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อนำมาใช้ห้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงช่วยให้ธุรกิจภาคเอกชน วิเคราะห์เทรนด์ การตลาดจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว บริการดังกล่าวนี้จาก กสท ช่วยค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แบบสอบถาม อีเมล จากลูกค้า การคลิกดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การดูคอนเทนท์บน โซเชียลมีเดียหรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์รวมไปถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับไอโอที จากนั้นจะนำมาข้อมูลให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะแต่ละภาคธุรกิจ "พร้อมกันนี้ในงานสถาปนากสท ครบรอบ 15 ปี ได้จัดให้ มีกิจกรรมบริจาคเงินการกุศล โดยองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมแสดงความยินดี สมทบกับ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็น ทุนทรัพย์มอบให้แก่ วัดพระพุทธบาทน้ำพุ สระบุรี ได้นำเงินไปใช้ ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเป็นจำนวน 582,956 บาทด้วย"

          กสท จะเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้ให้บริการทุกการเชื่อมต่อเพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการพัฒนาดิจิทัล
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์