กสทช.ดิ้นหาจุดยืนคลื่น900 ถกดีอี-คมนาคมคลำทางออก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ จะหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับกิจการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ว่าจะใช้คลื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดสัญญาณรบกวน ด้วยทั้งนี้ เนื่องจากระบบคมนาคมของรถไฟมีความปลอดภัย 100% เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร อีกทั้งหลายฝ่ายกังวลว่า การนำคลื่น 850-900 เมกะเฮิรตซ์ม ใช้สำหรับกิจการรถไฟนั้น อาจไม่คุ้มค่าหากนำคลื่น 850-900 มาประมูลจะได้เงินเข้ารัฐจำนวนมากคุ้มค่ากว่า เพราะราคาประมูลคลื่น 850-900 เมกะเฮิรตซ์ เป็นราคาคลื่นสูงที่สุดในโลก ถึงแม้ล่าสุด จะไม่มีเอกชนรายใดเข้าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้นประมูล 35,988 ล้านบาท ก็ตาม ฉะนั้น การใช้คลื่นสำหรับรถไฟต้องชัดเจนเพื่อจะได้จัดสรรให้ตรงตามความต้องการใช้งาน
          "จากเดิม กสทช. ได้เห็นชอบให้ รฟท. ใช้คลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ตามที่ รฟท. ยื่นหนังสือขอใช้คลื่นแต่ ขณะนี้มีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับการใช้คลื่นดังกล่าวจะคุ้มค่าหรือไม่ ทำให้ กสทช. ต้องหารือกับกระทรวงดีอีกระทรวงคมนาคม และ รฟท. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ".