อนุมัติBOIหัวเว่ยขยายลงทุน700ล.

 ไทยโพสต์ * บีโอไอเผย 'หัวเว่ย' เตรียมขยายการลงทุนในไทยอีก 700 ล้านบาท ดำเนินกิจการ คลาวด์เซอร์วิส เสริมพลังของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโครง สร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย
          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติให้การส่งเสริม การลงทุนแก่บริษัท หัวเว่ย เทคโน โลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำ เนินกิจการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) เงินลงทุนทั้งสิ้น 700 ล้านบาท ตั้งกิจการในดาต้าเซ็น เตอร์ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี และอีกแห่งที่กรุงเทพมหานคร โดยจะให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐของไทย และภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ และบุคคลทั่วไป
          โครงการคลาวด์เซอร์วิสของหัวเว่ย จะเป็นหนึ่งในโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ไทย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังช่วย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอิเล็ก ทรอนิกส์ของภาครัฐได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์ทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะ ช่วยให้ประสิทธิภาพในการประ มวลผลเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ประ กอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถลดต้นทุนด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วย
          ปัจจุบันมีผู้ได้รับส่งเสริม การลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์ วิสจำนวน 7 ราย เงินลงทุนรวมกว่า 1,140 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว 3 โครงการ ได้แก่ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน กิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ และกิจการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
          นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวว่า จากการสำรวจความเชื่อมั่นของ นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย พบนักลงทุนต่างชาติ 98.5% มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 5 ปี ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียง 1.5% เท่านั้น.