"ดีอี"จี้เร่งจบแผนควบรวม"ทีโอที-แคท"เตรียมชง"คนร."พิจารณาภายใน ก.ย.นี้

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือแคท เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทีโอทีและแคท ก่อนจะสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในปี 68 โดยให้เสนอแผนการดำเนินงานมาให้ดีอีพิจารณาโดยเร็วเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาภายในเดือน ก.ย.นี้ "การควบรวมกิจการระหว่างแคท และทีโอทีครั้งนี้เป็นแนวคิดของ 2 องค์กรไม่ได้มาจากรัฐบาล ฉะนั้นทั้ง 2 องค์กรต้องคุยรายละเอียดที่ยังมีความเห็นต่างกันให้ตกผลึก เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งเหมือนที่ผ่านมาเพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว หากสิ้นสุดใบอนุญาตคลื่นความถี่ก็ไม่มีจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป องค์กรพนักงานทุกคนต้องร่วมกำหนดทางรอดของตัวเองให้เข้มแข็งและแข่งขันกับเอกชนได้"
          สำหรับประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างกัน เช่น ทีโอทีเห็นว่า ควรกำหนดระยะเวลาควบรวม แต่แคทเห็นว่าควรควบรวมทันที นอกจากนี้  ยังมีคดีพิพาทระหว่างกัน หากควบรวมจะมีผลกระทบทางกฎหมายหรือไม่ หรือจะมีผลต่อการถือครองคลื่นความถี่หรือไม่ เป็นต้น คณะกรรมการ(บอร์ด) ผู้บริหารและพนักงาน ต้องหารือกันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อดีอี จะได้นำเสนอ คนร.เพื่อทำให้รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศแข็งแกร่งแข่งขันกับเอกชนได้.