กสทช.จัดประมูลเน็ต โซนซี15,723หมู่บ้าน วงเงินรวม19,674ล.

“กสทช.” จัดประมูลเน็ตพื้นที่ห่างไกล Zone C จำนวน 15,723 หมู่บ้าน 8 สัญญา วงเงินรวม 19,674.78 ล้านบาท จ่อประกาศประกวดราคา 20 ส.ค.-14 ก.ย. 2561 กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา 17-21 ก.ย. 2561 พร้อมแจงโปร่งใสทุกขั้นตอน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) หรือ โครงการ NET ห่างไกล Zone C จำนวน 15,723 หมู่บ้าน ใช้กรอบวงเงินงบประมาณหรือราคากลางอยู่ที่ 19,674.78 ล้านบาท
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.จะอัพโหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในวันที่ 10-17 ส.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาในวันที่ 20 ส.ค.-14 ก.ย. 2561 และกำหนดให้ผู้ที่สนใจโหลดเอกสารในระบบ e-GP และยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 17-21 ก.ย. 2561 จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา วันที่ 24 ก.ย.-5 ต.ค. 2561 และประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาในวันที่ 8-12 ต.ค. 2561 หลังจากนั้นคาดว่าผู้ชนะประกวดราคาจะลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือน พ.ย. 2561
          สำหรับโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 8 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ภาคเหนือ 1 จำนวน 2,289 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,356 ล้านบาท สัญญาที่ 2 ภาคเหนือ 2 จำนวน 1,851 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,325 ล้านบาท สัญญาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 1,950 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,741 ล้านบาท สัญญาที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,297 ล้านบาท
          สัญญาที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 2,099 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,650 ล้านบาท สัญญาที่ 6 ภาคกลาง 1 จำนวน 1,921 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,296 ล้านบาท สัญญาที่ 7 ภาคกลาง 2 จำนวน 1,917 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,521 ล้านบาท และสัญญาที่ 8 ภาคใต้ จำนวน 1,581 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,485 ล้านบาท
          นอกจากนี้ โครงการนี้ยังรวมถึงจุดบริการ Wi-Fi หมู่บ้าน จำนวน 15,584 จุดบริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ 50% ภายในเดือน เม.ย. 2562 และเพิ่มเป็น 100% ภายในเดือน พ.ค. 2562, มีอาคารศูนย์ USO NET ในโรงเรียน 228 โรงเรียน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน ส.ค. 2562, มีห้อง USO NET ในโรงเรียน 1,623 โรงเรียน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน ส.ค. 2562, จุดบริการ Wi-Fi โรงเรียน 3,170 โรงเรียน คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. 2562 และจุดบริการ Wi-Fi โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล (รพ.สต.) 91 แห่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. 2562 โดยทั้งหมดนี้สำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้บริการ และบำรุงรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี