DTACยกข้ออ้างเลี่ยงประมูล900ปูทางรับเยียวยา

 DTAC อ้างสาระพัดเหตุไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz หวั่นต้นทุนบริหารจัดการสูง แนะ กสทช.ใช้คลื่น 450 MHz เดินรถไฟฟ้า แบบเดียวกับรถไฟความเร็วสูงของจีน ปูทางอ้างเหตุความจำเป็นไม่ประมูล เพื่อขอรับมาตรการเยียวยาจาก กสทช.
          นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz เพราะเห็นว่าต้นทุนการบริหารจัดการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลคลื่น กำหนดให้ผู้ชนะประมูลต้องรับผิดชอบระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณกิจการระบบราง
          โดยทางปฏิบัติค่อนข้างลำบาก ที่จะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรบกวนในพื้นที่ของโอเปอเรเตอร์รายอื่นและพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยเฉพาะไม่ทราบจำนวนว่าจะต้องติดตั้งจำนวนมากแค่ไหน และกรณีผู้ชนะประมูลต้องมีความรับผิดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับการเดินรถ ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ชนะต้องรับผิดชอบระบบป้องกันสัญญาณรบกวน
          พร้อมยกตัวอย่างการเดินรถไฟฟ้าประเทศจีน ใช้คลื่นความถี่ย่าน 450 MHz บนเทคโนโลยี LTE-R หากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ย้ายให้ ร.ฟ.ท.ไปใช้คลื่น 450 MHz สามารถทำได้ จากนั้นจึงเอาคลื่น 900 MHz มาประมูล หากทำได้ ถึงเวลานั้น DTAC จะดูอีกครั้งว่า กสทช.จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประมูลด้วยหรือไม่อย่างไร
          ดังนั้น DTAC จึงเสนอทางออกต่อ กสทช. 3 แนวทาง คือ 1) ให้ ร.ฟ.ท.ใช้ 450 MHz ในการเดินรถไฟฟ้าแล้วนำคลื่น 900 MHz จำนวน 10 MHz มาประมูล ส่วนหากกังวลเนื่องจากรบกวนสัญญาณ ให้ทำอุปกรณ์สำคัญอย่างเหมาะสม 2) ทุกฝ่ายที่ใช้คลื่น 900 MHz เหมือนเดิม โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่น ไปติดอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนสัญญาณของตัวเอง แล้วเอาค่าใช้จ่ายไปเก็บกับ กสทช. 3) ใช้คลื่น 900 MHz แต่ย้ายสล็อตให้ ร.ฟ.ท.ไปใช้สล็อตที่อยู่ช่วงต้นคลื่น 900 MHz แต่แนวทางนี้คนที่จะเกิดปัญหาคือผู้ให้บริการรายเดียวที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนสัญญาณ วิธีนี้โอเปอเรเตอร์รายนั้นอาจไม่เห็นด้วย
          “ตอนที่ DTAC เอาคลื่น 850 MHz ที่เคยมีสัมปทานไปคืน กสทช.เคยบอกว่า ไม่ควรเอาคลื่น 850 MHz ไปใช้กับกิจการรถไฟ เราคิดว่าการให้ ร.ฟ.ท.ย้ายไปใช้คลื่นย่านอื่นที่ไม่ใช่ทั้ง 850 MHz และ 900 MHz โดย DTAC สนับสนุนให้ กสทช.ทบทวนการใช้คลื่นของ ร.ฟ.ท.จะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เมื่อ ร.ฟ.ท.ไม่ใช้คลื่น 850 MHz และ 900 MHz แล้วค่อยเอามาประมูลได้” นายราจีฟ กล่าว
          ขณะที่ ปัญหาอีกประเด็นคือ DTAC ใช้คลื่นย่าน 850 MHz มาตลอด โดยมีเสาอากาศและสถานีฐาน 13,000 ต้น อุปกรณ์ของคลื่นย่าน 850 MHz ใช้กับคลื่น 900 MHz ไม่ได้ เมื่อ กสทช.เอาคลื่น 850 MHz มาปรับปรุงเป็นคลื่น 900 MHz ดีแทค ต้องติดตั้งสถานีฐานใหม่ ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงต้องดูต่อไปว่า กสทช.มองปัญหานี้อย่างไร
          แหล่งข่าวจาก กสทช.ระบุว่า สาเหตุที่ DTAC ไม่เข้าร่วมประมูลย่านความถี่ 900 MHz เนื่องจากเงื่อนไขของผู้ชนะประมูลที่ต้องเป็นผู้ติดตั้งระบบป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ยังไม่มีความชัดเจน และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ได้มีการจัดสรรให้กับกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในกิจการรถไฟความเร็วสูงไป 5 MHz จึงเห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่ หากมีความชัดเจนก็มีความประสงค์จะนำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้งาน
          โดยปัจจัยดังกล่าว กสทช.จะนำไปพิจารณา หลังจากไม่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ เนื่องจากคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นคลื่นความถี่ในย่านเศรษฐกิจ แต่เป็นความต้องการของรัฐบาล กสทช.ต้องให้กระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในกิจการรถไฟความเร็วสูง
          สำหรับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 850 MHz ของ DTAC ยังยึดตามมติที่ประชุม กสทช.เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ที่ระบุว่า DTAC จะต้องแสดงความประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ด้วยการเข้าประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว แต่ DTAC ไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังนั้นจึงไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ดังกล่าว
          อย่างไรก็ตาม หาก DTAC ทำหนังสือมายัง กสทช.ขอให้ทบทวนมติดังกล่าว กสทช.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนคลื่นความถี่ 1800 MHz ทาง DTAC จะได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เนื่องจากแสดงความประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ด้วยการเข้าประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว