ดีแทค-เอไอเอสยื่นประมูลคลื่น1800 "ลาร์ส"แจงเหตุไม่สน900 เงื่อนไขไม่คุ้ม-เสี่ยงลงทุน "ทรู"ทำหนังสือแจ้งเมินชิงฐากรชี้เคาะราคา19สิงหา

'ศิริ'ยัน'กุลิศ'เหมาะนั่งปลัดพลังงาน แจงโยกข้ามห้วย คณะรัฐบาลพิจารณาร่วมกัน 'ดีแทค-เอไอเอส' ชิงคลื่น 1800 เมินความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์  วางหลักประกันรายละ 2.5 พันล้าน
          ชี้ตั้งปลัดพลังงานเพราะสามารถ
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานว่า ส่วนตัวยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นการพิจารณาร่วมกันในคณะรัฐบาล โดยเห็นว่านายกุลิศมีความเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งนี้ เพราะเห็นว่านายกุลิศมีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ต้องมีการบริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในลักษณะการโยกย้ายข้ามกระทรวง กระทรวงพลังงานจึงเป็นหน่วยงานนำร่อง
          "ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังมีการทำงานร่วมกันหลายด้าน ล่าสุดได้มีการประสานการทำงานเรื่องการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ หรือบี 20 ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติและสามารถจำหน่ายน้ำมันบี 20 ในท้องตลาดได้ตามแผนที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 เดือน" นายศิริ กล่าว และว่า นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่ต้องร่วมกันกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาแบบเสรี (โซลาร์ รูฟท็อปเสรี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการคลังเข้ามาประกอบการพิจารณา นายกุลิศ จึงเหมาะสม คาดว่าจะมีข้อสรุปเรื่องกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม อัตรารับซื้อไฟฟ้าปัจจุบันที่ 2.44 บาท/หน่วย เป็นเพียงกรอบการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น
          นายศิริกล่าวว่า สำหรับกรณีการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คนใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานแทนกรรมการที่จะต้องลาออกตามวาระ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสรรหา โดยยังไม่สามารถตอบได้ว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในเมื่อใด และจะต้องใช้วิธีการใดในการสรรหา ส่วนกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการประชุมกันเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ไม่ทราบว่ามีวาระประชุมเรื่อง กกพ.หรือไม่แต่อย่างใด
          ดีแทคแจ้งตลท.ประมูลคลื่น1800
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และย่านความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ เป็นวันสุดท้าย เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงเวลาเปิดให้ยื่นคำขอรับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือดีทีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะไป กสทช.เพื่อยื่นเอกสารการเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์นั้นจะไม่เข้าร่วมการประมูลและจะไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์
          นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคได้พิจารณากฎเกณฑ์การประมูลอย่างถี่ถ้วนและมีผลสรุปจะยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพราะ กสทช.ได้ประกาศปรับเงื่อนไขกฎเกณฑ์การประมูลให้มีความยืดหยุ่นสำหรับ ผู้เข้าประมูล และยังช่วยส่งเสริมการแข่งขันในการประมูล
          แจงเหตุไม่ประมูลคลื่นย่าน900
          นายลาร์สกล่าวว่า ส่วนการไม่เข้าร่วมประมูลและยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์นั้น ก่อนหน้านี้คณะผู้บริหารเคยชี้แจงถึงข้อกังวลแล้วในเงื่อนไขที่ระบุเพิ่มในประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ (IM) อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินงาน และความไม่แน่นอนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ชนะประมูล โดยประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ระบุให้ผู้ชนะการประมูลต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่และการรบกวนระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นต่อไปในอนาคตแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง กสทช.ยังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่เป็นช่วง 885-890/930-935 เมกะเฮิรตซ์ ในกรณีที่จำเป็น โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ซึ่งในกรณีจะต้องติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (filter) ณ สถานีฐานของผู้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมจากที่ต้องดำเนินการในกรณีแรก ทำให้เกิดผลกระทบ ต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินงานของผู้ชนะ
          หวังกสทช.เยียวยาลูกค้าดีแทค
          นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคมีความสนใจในคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ แต่จากการหารือร่วมกับ กสทช. แล้วพบว่ามีเงื่อนไขที่ข้อกังวลดังกล่าวข้างต้น ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน บอร์ดบริหารดีแทคจึงอนุมัติให้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ แต่จะเข้าร่วมประมูลกี่ใบอนุญาตยังไม่สามารถตอบได้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยดีแทคจะมีการประชุมบอร์ดบริหารอีกครั้งก่อนถึงวันที่ 19 สิงหาคมนี้ที่เป็นวันเคาะราคาประมูล เพื่อพิจารณาว่าจะเข้าร่วมประมูลกี่ใบอนุญาต
          นายนฤพนธ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ดีแทคหวังว่า กสทช.จะมีการพิจารณาเรื่องมาตรการคุ้มครองลูกค้าใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ดีแทคกำลังจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT ในวันที่ 15 กันยายนนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ใช้งานบนคลื่นดังกล่าว
          'ฐากร'เข้าใจ-ห่วงใย'ดีแทค'
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือดีทีเอ็น ได้เดินทางมายื่นเอกสารการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ไม่ได้ยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลตามที่แจ้งเหตุผลไปแล้ว ก็รู้สึกห่วงใยดีแทคและเข้าใจในประเป็นปัญหาต่างๆ ด้วยดี ส่วนดีทีเอ็นจะประมูลกี่ใบอนุญาตนั้น ยังไม่ทราบ แต่ตามหลักเกณฑ์ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประมูลเคาะการประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต และจะต้องวางหลักประกันมูลค่า 2,500 ล้านบาท
          นายฐากรกล่าวว่า นอกจากนี้ ได้รับการประสานงานจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ว่า จะเข้ายื่นเอกสาร เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในเวลา 13.09 น. ทั้งนี้ มองว่า การที่เอดับบลิวเอ็นไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากมีคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวแล้วจำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์ จากประมูลคลื่นความถี่ไปครั้งก่อน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ตัวแทนจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น ได้เดินทางมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลและเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ แต่ไม่ยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ เช่นเดียวกับดีทีเอ็น
          'เอไอเอส'ร่วมประมูล1800ด้วย
          นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า บริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประมูล และได้ตัดสินใจให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ แต่จะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์
          "การที่บริษัทเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากมองเห็นอนาคตการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม โดยบริษัทจะมีโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ไปพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้า อันได้แก่ ประชาชนทั้งประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะมีนวัตกรรมไปพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ ให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีความก้าวหน้ามั่นคง และที่สำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป" นายวีรวัฒน์กล่าว
          วางเงินประกันรายละ2.5พันล.
          นายฐากรให้สัมภาษณ์อีกครั้งในช่วงบ่าย ภายหลังเอดับบลิวเอ็นเข้ามายื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ว่า ในการเปิดให้ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เป็นวันสุดท้าย มีผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 รายคือ ดีทีเอ็น และเอดับบลิวเอ็น โดยทั้ง 2 ราย ได้วางหลักประกันมูลค่ารายละ 2,500 ล้านบาท สำหรับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเอกสารแจ้ง ตลท. เรื่องการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ ย่านความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
          นายฐากรกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคมนี้จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในที่ประชุมบอร์ด กสทช.นัดพิเศษ พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 15 สิงหาคม และชี้แจงกระบวนการประมูลในวันที่ 16-17 สิงหาคม จากนั้น จะเปิดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยเคาะราคาในวันที่ 19 สิงหาคมนี้
          เยียวยาดีแทคเฉพาะคลื่น1800
          "ดีแทคได้ทำหนังสือชี้แจงมายัง กสทช.แล้ว โดยระบุถึงเหตุผลของการไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างแนวป้องกันคลื่นความถี่รบกวนระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง ที่ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น ดีแทคจึงเห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ และไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่านดังกล่าว ทั้งนี้ ดีแทคระบุว่า หากทาง กสทช.มีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ที่มีความชัดเจนขึ้น ดีแทคก็มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดิม" นายฐากรกล่าว
          นายฐากรกล่าวว่า สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ หลังจากที่มีการนำออกมาประมูลแล้วจะเหลือจำนวนเท่าใด พร้อมทั้ง คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรต่อไป จะมีการนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.เพื่อพิจารณาภายหลังจากวันที่ 19 สิงหาคมนี้
          "ดีแทคจะได้รับการเยียวยาเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เท่านั้น เนื่องจากดีแทคมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ หากดีแทคมีการทำหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอให้ทบทวนมติที่ประชุม เรื่องการเยียวยาลูกค้าที่ใช้บริการคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ก็สามารถทำได้ และจะนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อทบทวนมติต่อไป" นายฐากรกล่าว