ดีอีลุยบิ๊กดาต้าพัฒนาปท. รับเรื่องใหม่ต้องเร่งพีอาร์

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในฐานะประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอการศึกษา โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลหลัก หรือบิ๊กดาต้า จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ Ffd ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเชิงนโยบายในระดับนานาชาติด้านการระดมทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาโดยผู้นำและรัฐบาลของประเทศทั่วโลก
          "โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทย ในการกำหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดำเนินการระดมทุน เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในบริบทของประเทศไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลแล้วกว่า 50% แต่ยังไม่ครบถ้วน" นายพิเชฐกล่าว
          นายพิเชฐกล่าวว่า การจัดทำ Ffd เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย หน่วยราชการและเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิด จึงควรเร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานต่างๆ โดยประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบางตัว อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนภาพรวมระดับประเทศ ยังขาดข้อมูลระดับจังหวัดและท้องถิ่น
--จบ--