เจาะ10อุตฯทำเงินรับ"5จี"ธุรกิจพร้อมแปลงสู่ดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ เริ่มมีความชัดเจน เข้ามามากขึ้นแล้ว สำหรับการเปิดให้บริการ 5จีของทั่วโลก แม้ว่าขณะนี้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) อาจจะยังไม่ได้กำหนด ช่วงความถี่สำหรับการให้บริการ 5จี ในเชิงพาณิชย์แต่เอกชนหลายรายก็กำลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนนโยบายธุรกิจและดึงเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อรับสู่การเป็นดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น
          การให้บริการ "5จี" ไม่ใช่เฉพาะจะจำกัด อยู่เพียงแค่วงการโทรคมนาคม หรือ เพื่อสำหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี ประกอบกับการแพร่หลายของ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ก็ยิ่งทำให้ 5จี กำลังเข้าไปมีบทบาท และจะกลายเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการให้บริการในยุคต่อไป
          5จี-ไอโอทีตัวชูโรง
          นายโทมัส นอเรน หัวหน้างานฝ่าย 5จี เชิงพาณิชย์ บริษัท อีริคสัน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันในหลายอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนทัศนคติ ที่มีต่อ 5จีออกไป จากเดิมที่มองเป็นเพียงเทคโนโลยีที่กำเนิดขึ้นมาใหม่ และกำลังมาแรง ไปสู่มุมมองที่เห็นว่า 5จีเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
          ทั้งนี้ ในรายงาน 5จี-ไอโอทีฉบับล่าสุดของอีริคสันที่ทำการเปิดเผยภายในงาน โมบาย เวิล์ด คองเกรส 2018 ได้กำหนดเส้นทาง สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันที่จะเข้าสู่แหล่งรายได้ใหม่ โดยการ นำ 5จีมาใช้ และทำให้หลายอุตสาหกรรม มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดย ในรายงานฉบับดังกล่าวได้ลงลึกในรายละเอียด การเติบโตของรายได้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 36% เมื่อมีการนำ 5จีเข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมหลัก
          โดยอีริคสันคาดการณ์ว่า รายได้ของ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกันทั่วโลก ในปี 2569 จะมีมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเติบโตประมาณ 2.04 ถึง 6.19 แสนล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 12-36% จากรายได้ปัจจุบัน ซึ่งการเติบโตนี้มาจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ นำเอาเทคโนโลยี 5จีและไอโอทีมา แปลงสภาพให้เป็นดิจิทัล
          10 เซคเตอร์พร้อมเปลี่ยน
          ดังนั้น เมื่อสำรวจถึงการเปลี่ยนเข้าสู่ ยุคดิจิทัลใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 2.อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน 3.อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ 4.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 5.อุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ
          6.อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง 7.อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ 8.อุตสาหกรรมบริการทางด้านการเงิน 9.อุตสาหกรรมการ ค้าปลีก และ 10.อุตสาหกรรมการเกษตร  โดยการสำรวจพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ 400 กรณีตัวอย่าง 5จีถูกคาดหมายว่า จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน เข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลัก จะเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโอกาส ทางรายได้และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในการนำ 5จี ไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านี้
          สำหรับโอกาสที่จะทำให้เกิดรายได้ใหม่จาก 5จี อีริคสันได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 9 กลุ่มที่ครอบคลุม 90% ของรายได้ทางธุรกิจจาก 5จี โดยทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์จะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้จาก โอกาสทางธุรกิจมากที่สุดโดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้ถึง 101 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม รองลงมาจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับ วีดิโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคาดว่าจะทำรายได้ 96 ล้านดอลลาร์
          คาด 5จีมาแน่ไม่เกินปี 64
          กรณีศึกษาของอีริคสันแสดงให้ เห็นว่าผู้ให้บริการได้วางแผนกลยุทธ์ และทำกิจกรรมเพื่อที่จะเผชิญความท้าทายกับความความสำเร็จของพวกเขา แม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มให้บริการ 5จีแต่กิจกรรมเหล่านี้ เช่นการทดสอบหรือทดลองต่างๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5จี
          รายงานผลกระทบของ 5จี ต่ออุตสาหกรรม ที่อิริคสันเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ แบ่งข้อมูลเกี่ยวกับ 5จี จาก 900 บริษัท พนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 10 อุตสาหกรรม การทดสอบ 5จี จะเริ่มขึ้นในปี 2561 หลังจากนั้นกิจกรรมทางธุรกิจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่า 70% ของบริษัททั้งหมดจะมีเป้าหมายการ ใช้ 5จีอย่างจริงจังภายในปี 2564
          โดยคาดว่าภาคส่วนการผลิตในโรงงาน พลังงานและสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และบริการทางการเงิน จะเป็นอุตสาหกรรมแรกเกิดขึ้นภายใน ปี 2563 โดยสรุปตัวผลักดันสำคัญในการก้าว เข้าสู่ยุค 5จี คือ การสร้างประโยชน์ให้กับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าสู่ 5จี ก่อนรายอื่น 73% การกำหนดบทบาทเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอื่น ราว 54% การยกระดับการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล 53% รวมทั้งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับฐานการบริการไอโอที 46%