คนไทยโทร.ผ่านแอพมากขึ้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้รายงานข้อมูลในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสียงโดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2560 ถึง 13% โดยไตรมาส 4 ปี 2560 มีปริมาณการโทร.อยู่ที่ 8,900 ล้านนาที ขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2561 มีปริมาณการโทร.อยู่ที่ 7,700 ล้านนาที
          ขณะที่ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เนตผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น จากไตรมาส 4 ปี 2560 ถึง 16.95% โดยเพิ่มจาก 1,033,022 เทราไบต์ เป็น 1,208,046 เทราไบต์
          "แสดงให้เห็นว่าคนไทยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากที่โทร.หากันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เป็นการโทร.หากันผ่านอินเตอร์เนตบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น อาทิ Line WhatsApp skype Messenger KakaoTalk หรือแอพพลิเคชั่น อื่นๆ แทน
          ส่วนการโทร.ในรูปแบบวีดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้ปริมาณการใช้อินเตอร์เนต ดังนี้ Line ใช้ปริมาณ 2.72 MBต่อนาที WhatsApp ใช้ปริมาณ 4.89 MBต่อนาที skype ใช้ปริมาณ 10.01 MBต่อนาที Messenger ใช้ปริมาณ 5.29 MBต่อนาที KakaoTalk ใช้ปริมาณ 3.41 MBต่อนาที Tango ใช้ปริมาณ 4.72 MBต่อนาที Hangouts ใช้ปริมาณ 36.58 MBต่อนาที และ Viber ใช้ปริมาณ 40.52 MBต่อนาที
          "ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ ใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย สวนทางกับการโทร.หากันโดยตรงด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ลดลง อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการโทร.หากันผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน" นายฐากร กล่าว