กฟภ.จับมือ"หัวเว่ย"เปิดศูนย์นวัตกรรม IoT

กฟภ.ผนึก หัวเว่ย นำร่อง เปิดศูนย์นวัตกรรม ชูเทคโนโลยี IoT และคลาวด์ ช่วยพัฒนาด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เผยอนาคตสมาร์ทมิเตอร์ จะเข้ามาแทนที่มิเตอร์แบบเก่า
          นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งนี้นำร่องโดย  หัวเว่ย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มในด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยว ข้องกับการสื่อสาร อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์  (IoT : Internet of Things) และเทคโนโลยีคลาวด์ ในภาคพลังงานไฟฟ้า ที่ช่วยในการบริหารงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและ
          พัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนลงได้ นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมบุคลากรด้านไอซีทีในภาคพลังงานไฟฟ้าและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทยออกไปในอนาคตด้วย
          ด้านนายหู กัง หัวหน้าฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคฯ ของหัวเว่ย เผยว่า หัวเว่ยได้ติดตั้งเทคโนโลยี IoT และคลาวด์ ที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับภาคพลังงานไฟฟ้า  โดยหั วเว่ยให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาและติด ตั้งเทคโนโลยี Single IoT Platform ที่เกิดจากการผสานโครงข่าย 2 โครง ข่าย คือ PLC-IoT และ eLTE- IoT เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความน่าเชื่อถือของ กฟภ. รวมไป ถึงระบบการใช้มิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้า อัจฉริยะ AMI (Advanced Metering Infrastructure) หรือ "สมาร์ทมิเตอร์ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่มิเตอร์รุ่นเก่าในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ กฟภ. สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการเป็นเจ้าของลงได้มากถึง 25%