เอ็ตด้ารับมือจีดีพีอาร์

โพสต์ทูเดย์ - เอ็ตด้า ผนึก 13 สมาคมของผู้ประกอบการไทย ประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสินค้าและบริการเดือน ส.ค. หลังกฎหมายยุโรปเข้ม
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า การประกาศของสหภาพยุโรป ใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ (EU General Data Protection Regulation : GDPR) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ครอบคลุมประชากรที่อาศัยอยู่สหภาพยุโรป และรวมถึงการเดินทางมายังประเทศต่างๆ โดยองค์กรที่กระทำผิดอาจต้องจ่ายค่าปรับสูง 4% ของรายได้ทั่วโลก มีค่าปรับสูงสุดเป็นมูลค่า 20 ล้านยูโร
          ทั้งนี้ เอ็ตด้าวางแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรในสหภาพยุโรป ร่วมมือกับ 13 สมาคมในประเทศไทย ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เป็นต้น
          ขณะที่แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรในสหภาพยุโรปจะเป็นแนวทางปฏิบัติกว้างๆก่อนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ต้นเดือน ส.ค.จะนำมาให้ทั้ง 13 สมาคมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสะท้อนว่าไทยมีการเตรียมพร้อมกับกฎหมายของยุโรป และขณะเดียวกันมองว่าหากไทยไม่มีความเคลื่อนไหวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก เช่น โทรคมนาคม
          "หนึ่งในความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ เดอะ ดิจิทัล เอเชีย ฮับ ไทยแลนด์ (DAH.th) ระหว่างเอ็ตด้ากับดิจิทัล เอเชีย ฮับ ฮ่องกง เป็นศูนย์วิจัยในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยศูนย์เบิร์กแมนไคลน์เพื่ออินเทอร์เน็ตและสังคมแห่งโรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด คือ การปรับใช้หลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ โดยเป็นการประสานงานระหว่างเอ็ตด้ากับสหภาพยุโรป เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน" นางสุรางคณา กล่าว
          สำหรับการร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 แล้ว เอ็ตด้าจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวยื่นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน ก.ย. เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ หรือใช้ในการฉ้อโกง
          ด้านนายอนนต์ อุ่นสินมั่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมไทยฟินเทค กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าสหภาพยุโรปมีอยู่จำนวนมากในธุรกิจในประเทศไทยที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ รวมถึงฟินเทคด้วย ดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง

          บรรยายใต้ภาพ 
          สุรางคณา วายุภาพ