กสทช.คุมเข้ม1คนซื้อได้5ซิม ลูกค้าทำผิดกม.ค่ายมือถือรับคดีแพ่ง หนุนกทม.รื้อสายสื่อสารมุดใต้ดิน

 กสทช.อนุมัติบุคคลทั่วไปซื้อซิมการ์ดมือถือได้สูงสุด 5 ซิม/คน/ค่าย พบซื้อเกินค่ายมือถือต้องรายงานให้ทราบ หวังสกัดนำไปใช้ทำผิดกฎหมาย พบลูกค้ากระทำความผิด ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง พร้อมไฟเขียวใบอนุญาตกรุงเทพมหานครเร่งนำสายสื่อสารลงดิน หนุนเป็นมหานครแห่งอาเซียน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ประชุม กสทช.มีมติเพิ่มมาตรการสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า ลงทะเบียนซิม โดยควบคุมให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 5 หมายเลข/คน/ค่าย ทั้งนี้ หากต้องการซื้อซิม มากกว่านั้น สามารถซื้อได้ที่ศูนย์บริการโดยตรง และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ต้องรายงานต่อสำนักงาน กสทช.
          นายฐากรกล่าวว่า ทั้งนี้ ยังกำหนดให้โอเปอเรเตอร์เป็น ผู้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซิมของร้านจัดจำหน่ายโทรศัพท์ มือถือที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ (ลูกตู้) โดยโอเปอเรเตอร์จะต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง หากพบการกระทำความผิด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเคยเกิดกรณีมีผู้ใช้บริการ 1 ราย ซื้อซิมมากกว่า 3.5 แสนซิม เพื่อใช้ในการกระทำความผิด
          นายฐากรกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังมีมติเห็นชอบให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่มีราคารวมการประมูลสูงสุด เป็นผู้เลือกย่านคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ก่อน ซึ่งอยู่ในช่วงคลื่นความถี่ย่าน 1740-1785/1835-1880 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และประหยัดการลงทุน แต่ต้องไม่กระทบกับ ผู้ใช้งานเดิมด้วย ตามประกาศของ กสทช.ที่มีเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1.หากผู้มีสิทธิเลือกช่องความถี่ก่อน (ผู้ที่ชนะการประมูลด้วยการประมูลสูงสุด) เป็นผู้ที่ไม่ได้ถือครองคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ อยู่เดิม จะต้องไม่เลือกคลื่นความถี่ที่ทำให้ผู้ถือครองคลื่นความถี่รายเดิมและเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่เรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้
          นายฐากรกล่าวว่า 2.หากผู้มีสิทธิเลือกช่องคลื่นความถี่ก่อน เป็นผู้ที่ถือครองคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เดิมอยู่ก่อนแล้ว และไม่สามารถเลือกช่องความถี่ใหม่ให้เรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้ ให้ผู้ใช้งานคลื่นดังกล่าวสามารถย้ายการใช้งานคลื่นความถี่ตามสิทธิทั้งหมดไปยังช่วงความถี่ที่ว่างพอสำหรับตัวเองได้ และ 3.หลังจากผู้ชนะการประมูลเลือกช่องความถี่แล้วสำนักงาน กสทช. จะนำเสนอที่ประชุม กสทช.ให้ความเห็นชอบต่อไป
          "กสทช.ยังมีมติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 แบบมีโครงข่าย อายุใบอนุญาต 15 ปี แก่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อให้บริการโครงข่าย สามารถวางโครงข่ายระบบท่อ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร นำสายลงดิน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบ ทัศนียภาพสวยงาม ซึ่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สามารถใช้บริการเช่าท่อของ กทม. เพื่อให้บริการได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน" นายฐากรกล่าว