เปิดช่องเลือกสล็อต"คลื่น1800"กลยุทธ์จูงใจสุดท้ายจากกสทช.

กรุงเทพธุรกิจ ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า การประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่ 18-19 ส.ค.นี้
          ยังมีความมั่นใจจาก กสทช. ว่าการประมูลจะยังไม่ล้มเหมือนครั้งที่ผ่านมา โดยขณะนี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ซึ่งมีบริษัท ในเครือ คือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ได้เดินทางเข้ามาขอรับเอกสารคำขอเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังไม่มารับคำขอเข้าร่วมประมูลทั้งสองคลื่นความถี่ แต่ก็ยังมั่นใจว่า ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายจะเข้าร่วมประมูลอย่างแน่นอน
          ผู้ชนะได้สิทธิ์สลับความถี่
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740-1785/1835-1880 เมกะเฮิรตซ์ ดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น ในภาคผนวก ข กฎการประมูล ข้อ 3 กำหนดให้ ผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้เลือกย่านความถี่จากรูปแบบที่ กสทช. กำหนดตามลำดับของผลรวมในการเสนอราคาที่ชนะการประมูล โดยผู้ชนะการประมูลที่มีผลรวมของการเสนอราคาสูงที่สุดจะได้เลือกย่านความถี่เป็นลำดับแรก ในกรณีที่มีผู้ชนะการประมูลที่มีผลรวมของการเสนอราคาเท่ากัน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อกำหนดผู้ที่จะได้เลือกย่านความถี่ก่อน โดยย่านความถี่สำหรับผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะเป็นชุดคลื่นความถี่ที่อยู่ติดกัน
          ซึ่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะเข้าร่วมการประมูลอยากให้สำนักงาน กสทช. ประกาศกำหนดเงื่อนไขในการที่จัดเรียงช่องคลื่นความถี่ดังกล่าว ให้มีความชัดเจน ก่อนที่จะมีการยื่นเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 8 ส.ค. 2561 วันนี้ที่ประชุม กสทช. จึงได้มีมติในเรื่องดังกล่าว และให้สำนักงาน กสทช. ออกประกาศดังกล่าวต่อไป โดยเงื่อนไขที่สำคัญที่ระบุเข้าไปมีดังนี้
          1. หากผู้มีสิทธิเลือกช่องความถี่ก่อน (ผู้ที่ชนะการประมูลด้วยการประมูลสูงสุด) เป็นผู้ที่ไม่ได้ถือครองคลื่นความถี่ 1800 อยู่เดิม จะต้องไม่เลือกคลื่นความถี่ที่ทำให้ผู้ถือครองคลื่นความถี่รายเดิมและเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่เรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้ 2. หากผู้มีสิทธิเลือกช่องคลื่นความถี่ก่อน เป็นผู้ที่ถือครองคลื่นความถี่ 1800 เดิมอยู่ก่อนแล้ว และไม่สามารถเลือกช่องความถี่ใหม่ให้เรียงติดกับคลื่นความถี่เดิมได้ ให้ผู้ใช้งานคลื่นดังกล่าวสามารถย้ายการใช้งานคลื่นความถี่ตามสิทธิทั้งหมดไปยังช่วงความถี่ที่ว่างพอสำหรับตัวเองได้ 3. หลังจากผู้ชนะการประมูลเลือกช่องความถี่แล้วสำนักงาน กสทช. จะนำเสนอที่ประชุม กสทช. ให้ความเห็นชอบต่อไป
          แก้ปัญหาลงทะเบียนซิม
          การตรวจสอบกรณีที่มีผู้ปลอมบัตรประชาชนของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้วนำไปลงทะเบียนซิมการ์ดแบบเติมเงินเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนนั้น ส่งผลกระทบมายังบอร์ดกสทช. โดยตรงแล้ว ซึ่งดูเหมือนว่ามาตรการจัดระเบียบการจดทะเบียนซิมที่ไปบังคับกับ ลูกตู้ โดยตรงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
          นายฐากร เผยอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ได้มีมติให้มาตรการเพิ่มเติม สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า ลงทะเบียนซิม โดยกำหนดดังนี้ 1.ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย จะต้องควบคุมจำนวนการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีบุคคลธรรมดา ให้มีจำนวนไม่เกิน 5 เลขหมายต่อหนึ่งผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากพบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ต้องซื้อที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น และให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานต่อสำนักงาน กสทช. 2. ให้มีข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะตัวการตัวแทน ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกในการกระทำของตัวแทนจำหน่ายด้วย
          ตั้งคณะกรรมการดูลิขสิทธิ์
          สำหรับกรณีเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการกีฬาจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเอเชียน เกมในเดือนส.ค.นี้ บอร์ดได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูลิขสิทธิ์ในระยะยาวโดยมีนายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช.เป็นประธาน และจะเชิญตัวแทนของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมาร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยมุ่งหวังจะแก้ปัญหาความซับซ้อนเรื่องกฎหมายของไทยกับลิขสิทธิ์ของผู้ประกอบการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกรณีการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ที่บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) มีข้อพิพาทกับทรูวิชั่นส์ ตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (มัสต์แครี) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการโทรทัศน์ที่ เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง
          บรรยายใต้ภาพ
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์