จ่อยิงดาวเทียมจิ๋ว"แนคแซท" ดวงแรกฝีมือคนไทย สู่วงโคจรราวต้นตค

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้าโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา (KNACKSAT) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการสู่ความพร้อมในการส่งดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ว่า เริ่มออกแบบและสร้างดาวเทียมต้นแบบวิศวกรรมรูปแบบคิวแซท (CubeSat) ในปี 2555 ต่อมาเมื่อปี 2558 ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ เพื่อการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการออกแบบและสร้างดาวเทียมจริงได้
          "ดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) มีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม จะจัดส่งเข้าสู่วงโคจรในปีนี้ ข้อมูลล่าสุดจากทางบริษัทส่งดาวเทียมคือระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2561"
          ล่าสุดโครงการได้ดำเนินการ จัดสร้างดาวเทียมที่จะส่งขึ้นวงโคจรเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความสมบูรณ์ 100% โดยในเดือนสิงหาคมทางโครงการ จะนำดาวเทียมไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบเข้ากับชุดอุปกรณ์ส่งดาวเทียม ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อรอการส่งขึ้นสู่วงโคจรต่อไป
          ที่ผ่านมาประเทศไทยมีดาวเทียมประมาณ 10 ดวง ดวงแรกคือ ไทยคม 1 แต่ก็ยังไม่มีดวงไหนที่สร้างในประเทศไทย ดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ถือว่าเป็นดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกที่สร้างและออกแบบโดยคนไทยและสร้างในประเทศไทย สำหรับระยะเวลาการใช้งาน ดาวเทียมจากผลการคำนวณเบื้องต้น พบว่าดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) จะโคจรรอบโลกเป็นเวลาประมาณ 7 ปีก่อนที่ระดับความสูงของดาวเทียมจะ ลดลงโดยธรรมชาติและถูกเผาไหม้ไปใน ชั้นบรรยากาศในที่สุด