กสทช.แย้มประมูลคลื่น700MHz พร้อมพ่วงคลื่น 26-28GHz ให้ใช้งานฟรี

 “กสทช.” มีแนวคิดประมูลคลื่น 700 MHz แถมพ่วงคลื่น 26 GHz  และ 28 GHz ให้ใช้งานฟรี ลดเม็ดเงินลงทุนเอกชน หนุนให้เกิด 5G ชี้หากไม่เกิด 5G ไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจถึง 2.3 ล้านล้านบาทภายในปี 2573
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.พยายามผลักดันให้ไทยเข้าสู่ 5G เร็วที่สุด ซึ่งทั่วโลกมองว่า 5G จะเกิดขึ้นในเดือน ต.ค. 2563 โดยสิ่งที่จะทำให้เกิด 5G มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.คลื่นความถี่ ซึ่งปัจจุบันมีคลื่นความถี่ที่ถูกจัดสรรไปแล้วเพียง 420 MHz ดังนั้น กสทช.จึงเดินหน้าจัดสรรคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งาน 5G
          สำหรับคลื่นความถี่ที่จะประมูลภายในปี 2563 ได้แก่ คลื่น 700 MHz จำนวน 90 MHz และคลื่น 2600 MHz จำนวน 180 MHz ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT รวมทั้งคลื่นความถี่ใหม่สำหรับ 5G ที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ คลื่น 3.5 GHz จำนวน 200 MHz, คลื่น 26 และ 28 GHz จำนวน 3000 MHz
          ทั้งนี้ หลังการประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz กสทช.จะทบทวนแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้เอกชนสามารถลงทุนในการใช้คลื่นความถี่ได้ โดยเฉพาะคลื่น 26 GHz และ 28 GHz ที่อาจจะให้ใช้งานฟรี แถมพ่วงไปกับการประมูลคลื่นย่านความถี่ต่ำ เช่น ประมูลคลื่น 700 MHz แถมพ่วงคลื่น 26 GHz และ 28 GHz ให้ใช้งานฟรี เนื่องจากคลื่น 26 GHz และ 28 GHz ต้องมีการลงทุนสูง ดังนั้นหากเปิดประมูลโดยไม่แถมพ่วงไปกับคลื่นความถี่ย่านต่ำ อาจทำให้ไม่เกิด 5G
          “คลื่น 700 MHz ปัจจุบันทีวีดิจิทัลใช้งานอยู่ กสทช.ต้องให้ทีวีดิจิทัลย้ายไปยังคลื่น 470 MHz แทน แต่จะมีการเยียวยาให้ และประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำคลื่น 700 MHz มาประมูล ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนในปี 2562 คาดว่าจะเปิดประมูลได้เร็วสุดปลายปี 2562 หรือภายในปี 2563 ส่วนคลื่น 2600 MHz กสทช.ก็มีแผนเรียกคืนจาก MCOT และเยียวยากลับไปเช่นกัน” นายฐากร กล่าว
          2.โครงสร้างพื้นฐาน โดยจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจุมากขึ้น เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ดังนั้นหวังว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จะเข้าร่วมประมูล และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง และ 3.การเชื่อมต่อเข้าถึงกัน โดย 5G จะไม่เป็นเพียงโครงข่ายที่เชื่อมโยงมนุษย์ด้วยกันแบบ 4G แต่เป็นโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อในหลายรูปแบบจากไอโอที (IoT) และการสื่อสารของ AI อีกด้วย
          อย่างไรก็ตาม หากไทยไม่สามารถดำเนินการ 5G ได้สำเร็จ จะทำให้ไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยสำนักงานกสทช.ประเมินมูลค่าโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไทยจะสูญเสียสูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2573 คิดเป็น 20% ของ GDP ของไทยในปัจจุบัน โดยภาคส่วนที่จะเสียหายหนักที่สุด คือ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ประเมินว่าจะเสียโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มไปกว่า 700,000 ล้านบาท-1.6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่ากว่า 10-30% ของมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน