บอร์ดกสทช.ออกโรงบีบ"ดีแทค"

ยันหากต้องการเยียวยา ต้องประมูลทั้ง 2 คลื่น
          กรุงเทพธุรกิจ "กสทช." กระทุ้งดีแทค อีกรอบ ย้ำต้องเข้าประมูลคลื่น 900-1800 เท่านั้น หากต้องการได้สิทธิเยียวยา ชี้ลูกค้า 2จีอยู่ในสัมปทาน 100,000 ราย หากไม่ได้เยียวยาจะซิมดับทันที ด้านดีแทคแทงกั๊กเข้าประมูลวอนพิจารณาหลักเกณฑ์ให้เงื่อนไขมีประสิทธิภาพ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) วานนี้ (18 ก.ค.) ที่ประชุมกสทช. ได้พิจารณาเรื่องมาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการเพื่อรองรับการสิ้นสุดสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ ย่าน 850 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 ก.ย. 2561และได้มีมติตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม
          สืบเนื่องจาก กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740-1784/1835-1880 เมกะเฮิรตซ์เพื่อจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 1800 ล่วงหน้า ก่อนสิ้นสุดสัมปทาน และได้กำหนดให้มีการยื่นคำขอเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวเมื่อ วันที่ 15 มิ.ย. 2561 แต่ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อเข้าร่วม การประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวแต่ อย่างใด ซึ่งรวมถึงดีแทคและบริษัท ในเครือด้วย
          จนกระทั่งต่อมากสทช. จึงได้พิจารณาและมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 ดังกล่าว รวมทั้งได้อนุมัติให้จัดประมูลคลื่นความถี่ 900 เพิ่มเติมด้วยโดยกำหนดให้มีการประมูลในวันที่ 18 ส.ค.และประมูลคลื่นความถี่ 1800 ในวันที่ 19 ส.ค.นี้
          เขา กล่าวว่า ดังนั้นเมื่อ กสทช. ดำเนินการ จัดประมูลเพื่อเตรียมการรองรับการสิ้นสุด สัญญาสัมปทานดังกล่าวแล้ว ผู้รับสัมปทานหรือบริษัทในเครือไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว ย่อมไม่สามารถ ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ได้ เนื่องจากถือเป็นกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
          "ถ้าดีแทคต้องการจะเข้าสู่มาตรการเยียวยาจำเป็นต้องเข้ามายื่นซองประมูล ยื่นในย่านความถี่ใดก็จะได้รับมาตรการเยียวยาในย่านนั้น แต่หากยื่นซองเพื่อ เข้าประมูลแต่ไม่ยอมเคาะราคา ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน แต่หากยื่นซอง และเข้าเคาะราคาแต่ในท้ายที่สุดกลับไม่ใช่ผู้ชนะ ดีแทคก็จะได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรการเยียวยาไปจนกว่าผู้ชนะจะมา จ่ายค่าใบอนุญาตตามที่กสทช.กำหนด งวดแรกคือใน 90 วัน ซึ่งปัจจุบันดีแทค มีลูกค้าอยู่ในสัมปทานดังกล่าวราว 100,000 ราย หากไม่ได้เยียวยาลูกค้าในส่วนนี้ก็จะ ซิมดับทันที"
          ด้านนายราจีฟ บาวา รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจดีแทค กล่าวเพียงว่า ดีแทค ได้ย้ำถึงความตั้งใจในการพิจารณาเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ก่อนจะสรุปแนวทางการเข้าร่วมว่าจะประมูลหรือไม่ และอยากแน่ใจว่าคลื่นความถี่ 900 สามารถนำมาประมูลด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ดีแทคตั้งใจพิจารณาเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ก่อนจะสรุปแนวทางการเข้าร่วมว่าจะประมูลหรือไม่
          ราจีฟ บาวา