รายงาน: โหมโรดโชว์ต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นดึงเงินทุนลงอีอีซี

หลังจากที่พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปวางแผนในการเชิญชวนนักลงทุน(โรดโชว์) เพื่อให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีอย่างต่อเนื่อง
          ก.ค.ปูพรมโรดโชว์ตปท.
          ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 เพียงเดือนเดียว การออกไปโรดโชว์ต่างประเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่างคึกคัก ไล่มาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นมา ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.ได้มีการจัดโรดโชว์ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว ซึ่งนักลงทุนกว่า  230 คน แสดงความสนใจที่จะมาลงทุน โดยมีทั้งรายเก่าที่ลงทุนอยู่แล้ว และเป็นรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาการแพทย์สมัยใหม่ สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น
          ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองซานดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาศัยโอกาสนี้เดินทางไป Silicon Valley โดยได้หารือกับบริษัท Aruba ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้าน Wireless, Location Based Services และ Smart Building
          เกี่ยวกับความร่วมมือในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล และหาแนวทางความร่วมมือในการลงทุนในอีอีซี  รวมถึงโครงการ Digital Park Thailand ซึ่งบริษัท Aruba ให้ความสนใจและได้ลงนามเอ็มโอยูที่จะเข้ามาลงทุน
          ดึงสหรัฐฯลงทุนดิจตอล
          อีกทั้งได้หารือร่วมกับบริษัท แอปเปิล อิงค์ ณ สำนักงานใหญ่ เมืองคูเพอร์ติโน และ บริษัทเฟซบุ๊ก สำนักงานใหญ่ ณ เมือง เมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยได้มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิตอล กรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน Digital/Technology Literacy ให้คนไทย และยังได้เข้าหารือกับอีกหลายหน่วยงาน อาทิ Cisco, Nasa Ames, Tesla ในการเชิญชวนมาลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลหรืออีอีซีดี
          ขณะที่ในช่วงสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม สกพอ.ได้เดินสายเยือนประเทศ
          อังกฤษเพื่อจัดกิจการเชิญชวนนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจการแพทย์รวมถึงธุรกิจด้านการศึกษาพร้อมทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร กับ บริษัท Pearsonซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจด้านการศึกษาชั้นนำของโลกและมีความสนใจที่จะขยายธุรกิจในพื้นที่อีอีซีด้วย
          เอสเอ็มอีญี่ปุนสนใจอีอีซี
          รวมถึงระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2561 นี้ นายสมคิด ได้นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน
          ภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 กรุงโตเกียว และใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ในจังหวัดไอจิ และจังหวัดมิเอะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน ผู้ผลิตอาหารทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่องจักรและผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ของจังหวัดไอจิ และจังหวัดมิเอะ ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี
          ทั้งนี้ ยังไม่รวมการไปโรดโชว์ที่ฝรั่งเศสและอังกฤษ ของนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนฝรั่งเศษและอังกฤษ  ที่มีความสนใจในเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบราง ยานยนต์อนาคต การเกษตรและชีวเศรษฐกิจ พลังงานรูปแบบใหม่ เมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงภาคบริการ เช่น การศึกษา และการท่องเที่ยวด้วย
          กระแสตอบรับลงทุนพุ่ง
          จากการออกไปโรดโชว์ยังประเทศต่างๆ ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้า และนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทย ล่าสุดมีเสียงยืนยันจาก Mr.Hiroki Mitsumata ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) ออกมาว่า จากที่ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทย สำรวจความเห็นของสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ในรอบครึ่งปีนี้ มีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจในรอบหลายๆปี มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยมั่นใจต่อภาวะการค้าและการส่งออกของไทยในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีในปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า 60%
          ดังนั้น เมื่อดูสัญญาณตอบรับของนักลงทุนต่างชาติ และการโรดโชว์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังเหลืออีกเป็นจำนวนมาก การตั้งเป้าหมายในปีนี้ไว้ว่าจะมีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 3.5 แสนล้านบาท ในพื้นที่อีอีซี คงไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะแค่ช่วงไตรมาสแรกปีนี้ มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนไปแล้วราว 1.65 แสนล้านบาท

          'ผลสำรวจบริษัทญี่ปุ่น
          สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่
          อีอีซีในปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า 60%