เร่งบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ใน Success 2018

สวทช.เปิด Success 2018 บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีกว่า 40 ราย พร้อมสร้างเครือข่าย ลดข้อจำกัดบริษัทขนาดเล็ก คาดสร้างรายได้รวมกว่า 500 ล้านบาท
          นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ศูนย์บ่มเพาะฯ ได้จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือ success 2018 ขึ้น เป็นปีที่ 16 เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีและมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย โดยจะมีการบ่มเพาะตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ เช่น การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพธุรกิจ การให้คำปรึกษาในทุกด้าน การอบรมและมีเวทีการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนต่างประเทศรวมถึงมีการเชื่อมต่อกับแหล่งเงินทุนในหลากหลายรูปแบบ
          นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายของบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะทำงานร่วมกัน ตั้งแต่รวมตัวกันจัดตั้งโซลูชั่น ช่วยหาลูกค้าให้กัน แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและทรัพยากรภายในเครือข่าย เพื่อพัฒนาสินค้าและงานของลูกค้าให้เสร็จทันเวลา ซึ่งเป็นการลดข้อจำกัดของการเป็นบริษัทขนาดเล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าโครงการในปีนี้จะสามารถสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า 500 ล้านบาท มีส่วนการจ้างงานกว่า 600 อัตรา และมีการลงทุนเพิ่มอีกกว่า 60 ล้านบาท
          อย่างไรก็ดีในปีนี้ มีผู้ประกอบการที่น่าสนใจหลายโครงการ เช่น "Kids Up Smart School" ของบริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นช่วยแก้ปัญหาจราจรในและหน้าโรงเรียน "ทองหล่อ" แพลตฟอร์มเรียกช่างตัดผม และแต่งหน้าไปบริการที่บ้าน โดย บริษัท คีย์ ทองหล่อ จำกัด และ "Bearcon School Bus" ของบริษัท Bearcon ซึ่งเป็นระบบดูแลความปลอดภัยป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมไว้ในรถและมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กตกจากรถโรงเรียน.