AISลังเลประมูลคลื่น1800 ดีแทคโอดเงื่อนไขใหม่กสทช.

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ได้เดินทางมาขอรับเอกสารเข้าร่วมประมูลคลื่น 900 และ 1800  เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ประกอบด้วย 1.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด (บริษัทในเครือบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค) 2.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น (บริษัทในเครือบมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส หรือ ไอเอเอส)
          ทั้งนี้ กสทช. กำหนดวันประมูลสำหรับคลื่น 900 MHz วันที่ 18 สิงหาคม และประมูลคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า มีความเชื่อมั่น 99% ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จะเข้าร่วมประมูลทั้งสองคลื่นความถี่ แต่ไม่สามารถประเมินได้ว่าใครจะเข้าประมูลคลื่นใดบ้าง ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวตามหลักการ สำนักงาน กสทช. จะต้องยื่นระยะออกไป อีก 1 เดือน
          ส่วน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ   TRUE จะเข้ามารับคำขอเข้าร่วมประมูลทั้งสองคลื่นความถี่ราววันที่ 19-20 กรกฎาคม พร้อมเชื่อว่าผู้ประกอบการทั้งสามรายจะเข้าประมูลคลื่นหลังจากมีการปรับหลักเกณฑ์การประมูลแล้ว
          สำหรับแรงจูงใจที่ทำให้ 3 ค่ายมือถือเข้าประมูลคลื่นในกรณีดีแทค หากดีแทคไม่เข้าร่วมประมูลจะไม่สามารถเข้าสู่มาตรการเยียวยาคลื่น 850 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้ ขณะที่คลื่น 1800 MHz เป็นใบอนุญาตแบบใบเล็ก 9 ใบอนุญาต  ราคาเริ่มต้นต่อหนึ่งใบอนุญาต (5 MHz) ราคา 12,486 ล้านบาท จากหลักเกณฑ์เดิมแบ่งใบอนุญาตเป็น 15 MHz ราคา 37,457 ล้านบาท
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า  เอไอเอส ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่เนื่องจากต้องดูจากหลายปัจจัย โดยให้ ที่ปรึกษา เป็น ผู้ประเมินความคุ้มค่า ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
          "ผมไม่สามารถตอบคำถามใดๆ ได้ในตอนนี้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมบอร์ดเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเข้าประมูล" นายสมชัย กล่าว
          นายราจีฟ บาวารองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ ดีแทค  กล่าวว่า ดีแทคมีความกังวลต่อข้อกำหนดเงื่อนไขการประมูลใหม่ ในเงื่อนไขในการอนุญาตข้อ 16, 17 และ 18 ที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นความถี่ และการรบกวนระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางทั้งหมดแต่เพียง ผู้เดียว รวมถึงรับผิดชอบแก้ไขให้แก่ผู้รับใบอนุญาต คลื่นความถี่ 850 MHz และ 900 MHz รายอื่นด้วย
          ขณะที่ค่าใช้จ่าย ดีแทค มองว่าจำนวนเงินที่ กสทช. ลดราคาขั้นต่ำของการประมูลให้ จำนวน 2,000 ล้านบาท เชื่อว่าไม่ครอบคลุมงบประมาณในการดำเนินการสร้างระบบป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน (Filter) ให้กับผู้ที่ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น และระบบคมนาคมขนส่งทางราง แม้ขณะนี้จะยังไม่ได้มีผลวิเคราะห์งบประมาณอย่างแน่นอน ดีแทคประเมินว่าค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการลดราคา ขั้นต่ำ ของการประมูลมาก
          "ดีแทค ย้ำถึงความตั้งใจในการพิจารณาเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ก่อนจะสรุปแนวทางการเข้าร่วม โดยยังคงเดินหน้าปรึกษาหารือกับ กสทช. ในการแก้ไขประเด็นดังกล่าว" นายราจีฟ กล่าว