3ค่ายมือถือแจ้งความประสงค์ รับซองประมูล900-1800วันนี้

ADVANC-DTAC-TRUE แจ้งความประสงค์เข้ารับซองประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz วันนี้ ด้าน กสทช.ยังเปิดให้รับเอกสารฯ ได้ถึง 7 ส.ค. 2561 ก่อนเปิดยื่นซอง 8 ส.ค. 2561 ส่วน AWN มาจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดที่ 2
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งความประสงค์จะเข้ามารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ในวันนี้ (16 ก.ค. 2561) หลังจาก สำนักงาน กสทช.ประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารชี้ชวนการลงทุน (IM) ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.-7 ส.ค. 2561
          และในวันเดียวกัน สำนักงาน กสทช.จัดชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.จะเปิดให้รับเอกสารฯ ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค. 2561 ขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงาน กสทช.กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ในวันที่ 8 ส.ค. 2561 จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูล ระหว่างวันที่ 9-13 ส.ค. 2561 หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูล ในวันที่ 15 ส.ค. 2561
          จากนั้นในระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 2561 จะทำการจัดชี้แจงกระบวนการประมูล และการทดสอบการประมูล (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล และกำหนดจัดการประมูลคลื่น 900 MHz ในวันที่ 18 ส.ค. 2561 และจัดการประมูลคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 19 ส.ค. 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดการประมูลคลื่นความถี่ได้ทันก่อนที่สัญญาสัมปทานระหว่าง DTAC กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ก.ย. 2561
          สำหรับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่ 1 ใบอนุญาต จำนวน 5 MHz ราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 35,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 72 ล้านบาท และผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 1,800 ล้านบาท
          ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่รวม 45 MHz แบ่งออกเป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท และผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท
          ขณะเดียวกัน ในวันนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทย่อยของ ADVANC มีความประสงค์ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 2 จำนวน 4,020 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% อีก 281.40 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาท ให้กับสำนักงาน กสทช.