CAT จับมือ AILES ปฏิวัติการศึกษาสู่ระบบออนไลน์

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CAT ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารของประเทศ ได้ให้การสนับสนุนแฟลตฟอร์ม Digital Learning Solution และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่างอิสระเพื่อความยั่งยืน (AILES) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการศึกษาในภาคเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีการพัฒนางานวิชาการด้านการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการการศึกษาทางเลือก รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้นอกระบบ
          โดยนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะปฏิวัติระบบการศึกษาให้พัฒนาสู่ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Application) ด้วยการบูรณาการ e-Business Platform เช่นบริการ CAT conference, e-entertainment, e-Learning และระบบอื่นๆ ที่จะช่วยให้โรงเรียนนอกระบบสามารถแปลงสื่อการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ในลักษณะ Content Creator และก้าวสู่ผู้ให้บริการ Learning Service Provider ภายใต้แนวคิดห้องเรียนอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
          ด้าน ดร.มณฑา วิญญโสภิต นายกสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อิสระเพื่อความยั่งยืน หรือ AILES กล่าวว่า ระบบการเรียนในโครงการ CAT-AILES Digital School หรือ CADS จะเป็นรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัยโดยโรงเรียนนอกระบบ สามารถเลือกเป็นผู้จัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบตามความถนัดและความพร้อม ได้แก่ รูปแบบเรียนเสริมความรู้ โดยเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และให้บริการสื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และระบบการสอนปกติของโรงเรียนนอกระบบนั้นๆ เพื่อเสริมความรู้ในโรงเรียนหรือเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา รูปแบบเรียนแบบพบกลุ่ม (CADS & Learning Group) เป็นนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่สมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายกับโครงการ (ต้องไม่เรียนในโรงเรียนใด) เรียนด้วยตนเองผ่านระบบ Internet และบูรณา การจัดการเรียนรู้ตาม Individual Education Plan ; IEP โดย LSP สัปดาห์ละ 1-3 วัน เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายภายใน 2-3 ปี เพื่อเข้าเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ (เรียน CADS + พบกลุ่ม + รับวุฒิ กศน.) และรูปแบบห้องเรียน โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ออกจากระบบโรงเรียนปกติ เพื่อมาเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนระบบออนไลน์ และบูรณา การจัดการเรียนรู้รายบุคคลสัปดาห์ละ 1 ถึง 5 วัน เป็นเวลา 3 ปี ตามรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัย อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนที่มีทักษะที่เหมาะสม ซึ่งจะได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายเพื่อนำไปใช้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป