"ดีป้า" ประกาศความพร้อมจัดงานใหญ่ "Digital Thailand Big Bang Regional 2018" บุก 4 หัวเมืองใหญ่ คาดสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ประกาศความพร้อมจัดงาน "Digital Thailand Big Bang Regional 2018" ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ที่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง และสงขลา ตั้งเป้าสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในภูมิภาคมากกว่า 1 แสนคน ในการเจรจาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สร้างมูลค่าการลงทุนกว่า 3.5 ล้านบาท และชุมชนเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5,000 ครัวเรือน
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวว่า ปีที่แล้วกระทรวงดีอี มอบหมาย depa จัดงาน "Digital Thailand Big Bang" ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยได้เข้าสู่โลกดิจิทัล สร้างการรับรู้และเล็งเห็นประโยชน์ของการนำดิจิทัลมาขับเคลื่อนทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย
          "ดังนั้นในปีนี้เพื่อขยายการรับรู้ทั่วทั้งประเทศตอกย้ำความยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนสำหรับทุกภูมิภาคให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นได้ กระทรวงดีอี โดย depa ดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2018 กำหนดจัดงานขึ้น 2 ส่วน คือ 1 การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค"
          "และ 2 การจัดงานในส่วนภูมิภาค Digital Thailand Big Bang Regional ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 4 จังหวัด หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จ.ขอนแก่น, วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท จ.เชียงใหม่, วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จ.ระยอง และวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา"
          "โดยทั้ง 4 เมืองนี้ เป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกว่าที่มีศักยภาพ และเป็นเมืองนำร่องของ Smart City ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สำคัญ" สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2018" ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และfacebook.com/digital thailandbigbang/ .