กสทฯปั้นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ กสทฯ-ไอเรสเอ็มโอยู ผุดแพลตฟอร์มดิจิทัล เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น สู่การเรียนนอกห้องเรียนบนแอพพลิเคชั่น ให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเลือกหัวข้อและ เนื้อหาด้วยตนเอง ผันครูผู้สอนเพิ่ม บทบาทเป็นที่ปรึกษา ชี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนยุคใหม่สามารถ นำวุฒิการศึกษาไปใช้เรียนต่อ นำ ความรู้ไปใช้ทำงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการบมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า กสทฯ ได้ให้การสนับสนุนแฟลตฟอร์มดิจิทัล เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กับสมาคมการศึกษาและเรียนรู้อย่าง อิสระเพื่อความยั่งยืน (ไอเรส) ซึ่งเป็น การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็น สถาบันการศึกษาในภาคเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          โดยมีการพัฒนางานวิชาการด้าน การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเชี่ยวชาญด้าน การจัดทำสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการการศึกษาทางเลือก รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้นอกระบบ โดยจะเป็นการปฏิวัติระบบการศึกษาให้พัฒนาสู่ระบบการเรียนรู้ใน รูปแบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการบูรณาการ อี-บิสซิเนส แพลตฟอร์ม ที่จะช่วยให้ โรงเรียนนอกระบบสามารถแปลงสื่อ การเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ใน ลักษณะผู้ผลิตเนื้อหา (คอนเทนท์ ครีเอเตอร์) และไปสู่ผู้ให้บริการเลิร์นนิ่ง เซอร์วิส โพรวายเดอร์
          ด้านนางมณฑา วิญญโสภิต นายกสมาคมไอเรส กล่าวว่า ระบบการเรียน ในโครงการ CAT - AILES Digital School หรือ CADS จะเป็นรูปแบบ การเรียนตามอัธยาศัยโดยโรงเรียนนอกระบบ สามารถเลือกเป็นผู้จัดการศึกษา ได้ 3 รูปแบบตามความถนัดและความพร้อม ได้แก่ รูปแบบเรียนเสริมความรู้ โดย เปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และให้บริการสื่อการเรียนผ่านระบบ ออนไลน์ และระบบการสอนปกติของโรงเรียนนอกระบบนั้นๆ เพื่อเสริมความรู้ ในโรงเรียนหรือเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
          รูปแบบเรียนแบบพบกลุ่ม (CADS & Learning Group) เป็นนักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่สมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายกับโครงการ (ต้องไม่เรียนในโรงเรียนใด) เรียนด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต และบูรณาการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Education Plan) สัปดาห์ละ 1-3 วัน  เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายภายใน 2-3 ปีเพื่อเข้าเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ (เรียน CADS + พบกลุ่ม + รับวุฒิ กศน.) และ รูปแบบห้องเรียน โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่ออกจากระบบโรงเรียนปกติ เพื่อมาเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนระบบออนไลน์ และบูรณาการจัดการเรียนรู้รายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ถึง 5 วันเป็นเวลา 3 ปี ตามรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัย อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนที่มีทักษะ ที่เหมาะสม ซึ่งจะได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายเพื่อนำไปใช้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
          "คณะทำงานในโครงการ CADS เป็นความร่วมมือ ระหว่าง กสทฯ ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เต็มรูปแบบ ส่วนสมาคมฯจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการนำเข้าเนื้อหาการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยในระยะเริ่มต้น จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่สนใจเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เข้าร่วมโครงการฯ รวมไปถึงเปิดรับสถาบันการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์ ให้เข้ามาร่วมในโครงการเพิ่ม มากขึ้น" นางมณฑา กล่าว