ใช้อี-เมล์ภาษาไทยเป็นครั้งแรก ไมโครซอฟท์ ประกาศรองรับบริการ-แอพพลิเคชันเมล์

 ไมโครซอฟท์  ประกาศรองรับการใช้งานอี-เมล์ภาษาไทย สาหรับบริการและแอพพลิเคชันอี-เมล์ต่างๆ เช่น Office 365, Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online และ Exchange Online Protection (EOP)
          นายโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศรองรับการใช้งานอี-เมล์ภาษาไทย สาหรับบริการและแอพพลิเคชันอี-เมล์ต่างๆ เช่น Office 365, Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online และ Exchange Online Protection (EOP)  โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้ชื่ออี-เมล์เป็นภาษาไทยได้เป็นครั้งแรก สาหรับบัญชี Outlook บนพีซี เช่น สมชาย@อินโฟไทยแลนด์.คอม
          โดยการประกาศรองรับการใช้งานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายอย่างต่อเนื่องของไมโครซอฟท์ในการพัฒนาเพื่อรองรับอี-เมล์ภาษาท้องถิ่น (Email Address Internationalization หรือ EAI) ในบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างทั่วถึง และทาให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในภาษาท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยอี-เมล์ในภาษาไทยได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่าน Outlook บนพีซี, outlook.com และแอพพลิเคชัน Outlook บนแอนดรอยด์และไอโอเอส
          "การทำให้เทคโนโลยีสามารถใช้งานได้ในภาษาที่ผู้คนคุ้นเคยทาให้ชาวไทยทุกคนได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวได้ และจะทาให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะเราได้ตัดความจาเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นขั้นตอนแรกออกไป ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของเทคโนโลยี เราเชื่อว่าการลดอุปสรรคด้านภาษาเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนประเทศ ไทยให้ก้าวสู่อนาคตแห่งดิจิตอลอย่างแข็งแกร่ง เพราะจะช่วยให้การติดต่อและประสานงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และยังช่วยมอบพลังเทคโนโลยีให้กับชาวไทยทุกคน
          โดยผู้ใช้งานสามารถ สมัครอี-เมล์เป็นภาษาไทยจาก ผู้ให้บริการการพัฒนารองรับ อี-เมล์ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นกับพันธมิตรต่างๆ ภายนอกองค์กรได้ที่ทีเอชนิค https://thdomain.thnic.co.th ผ่านขั้นตอนออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
          นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้ประกาศว่าทางบริษัทได้เพิ่ม Thai Sarabun New ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรประจาชาติไทยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ให้เป็นรูปแบบตัวอักษรมาตรฐานในแพลตฟอร์มวินโดว์ส 10 Windows 10 โดยเริ่มให้บริการแล้ว
          ทั้งนี้ข้อมูลจาก Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ระบุว่าในปี 2557 ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมีจานวนทั้งหมด 2.9 พันล้านคนทั่วโลก และจานวนนี้ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตทะลุ 5 พันล้านคนภายในปี 2563 โดยผู้ใช้งานในอนาคตส่วนใหญ่จะมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่งผลให้พวกเขาจะต้องพบกับความยากลาบากในการใช้งานเว็บไซต์ถ้าหากว่ายังคงให้บริการเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ การผสานอี-เมล์ในภาษาท้องถิ่นเข้ากับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากขึ้น
          อนึ่งไมโครซอฟท์ ซึ่ง เป็นสมาชิกของกลุ่ม Universal Acceptance Steering Group หรือ UASG ได้ทางานอย่างเต็มที่เพื่อรองรับอี-เมล์ในสคริปต์ ยูนิโค้ดใดๆ ก็ตาม ผ่านแอพพลิ เคชันและบริการต่างๆ ของทางบริษัท รวมถึงภาษาที่มีวิธีเขียนจากซ้ายไปขวาต่างๆ เช่น ภาษาอูรดูและภาษาอารบิก เป็นต้น