SkillLane สร้างแพลตฟอร์มเทรนนิ่ง เสริมทักษะคน KBank

จากการปรับเปลี่ยนของโลกยุคดิจิตอล ทำให้แบงก์และบุคลากรของแบงก์ต้องปรับตัวอย่างรุนแรง "ขัตติยา อินทรวิชัย" กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ร่วมมือกับ SkillLane สตาร์ตอัพเจ้าของ Digital Training Platform สร้างคอร์สพิเศษ เสริมทักษะ และเพิ่มศักยภาพคนเคแบงก์แบบไร้ขีดจำกัด
          บุคลากรสามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ของ SkillLane ที่มีอยู่กว่า 400 คอร์ส ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่จำกัด โดยคอร์สที่มีแบ่งเป็นทักษะต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความรู้เฉพาะทาง ที่นำไปใช้ในการทำงาน (Hard Skill), ทักษะด้านอารมณ์ (Leisure Skill) เช่น ทักษะด้านภาษา และทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Soft Skill)
          "ขัตติยา อินทรวิชัย" กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย บอกว่า ปี 2561 เคแบงก์ตั้งเป้าสู่การเป็น Data-Driven Bank ซึ่งต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทักษะความสามารถที่ธนาคารต้องการให้พนักงานมีมากที่สุดขณะนี้คือ ทักษะการวิเคราะห์, การหาความต้องการเชิงลึก, ทักษะในการทดลองและขยายผล และทักษะเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills) อาทิ การเป็นผู้นำ (Lead Change), การสื่อสาร (Communication) หรือ People Management Skills
          การที่พนักงานได้เลือกหลักสูตรออนไลน์ด้วยตัวเอง จะส่งผลให้บุคลากรสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากที่สุด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร
          "ขัตติยา" บอกว่า ปัจจุบันเคแบงก์จัดอบรมเพิ่มความรู้พนักงานอยู่แล้ว ในรูปแบบ Classroom และ e-Learning ประมาณ 9 หลักสูตรต่อคนต่อปี การนำ Digital Learning Platform ของ SkillLane เข้ามาเพิ่ม เป็นอีกช่องทางเรียนรู้ หากสนใจพนักงานบางคนอาจจะเรียนได้ปีละมากกว่า 100 หลักสูตร โดยเคแบงก์มีเป้าที่จะเพิ่มการเรียนรู้ของพนักงานเป็น 20 หลักสูตรต่อคนต่อปี ภายใน 3 ปี
          "ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane กล่าวว่า สิ่งที่ SkillLane สร้างคือการทำความรู้ให้เป็น on-demand ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ไม่มีข้อจำกัด เรื่องเวลาและสถานที่ บริษัทไม่ต้องเสีย manpower ในการให้พนักงานหยุดงานหลายวันเพื่อส่งไปฝึกอบรม พร้อมเมื่อไรก็เรียนได้เลย การเรียนต่อครั้งจะใช้เวลาสั้นๆ เพียง 5-10 นาที
          "ฝ่ายเอชอาร์ของเคแบงก์ สามารถแท็กได้เลยว่า พนักงานคนไหนเข้ามาเรียนคอร์สอะไร เรียนเมื่อไร เอชอาร์สามารถเข้าไปติดตามการเรียนของพนักงานและมีคอร์สเรียนใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบทุกๆ เดือน เพื่อที่จะอัพเดตองค์ความรู้ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด"
          ในส่วนของเคแบงก์ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Digital Learning Platform สามารถลดต้นทุนการฝึกอบรมได้ถึง 10 เท่า เลยทีเดียว