"ดีแทค"รื้อระบบประเมินผลงาน

"ดีแทค" ประกาศปรับวิธีการประเมินผลการทำงาน โดยเริ่มจากการยกเลิกวิธีกำหนดเป้าหมายด้วยตัวชี้วัดและการให้คะแนนผลงานในแบบเดิม หันมาวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อลูกค้าและธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและขยับใกล้ความเป็นดิจิตอล
          นางสาวนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ดีแทค ได้ประกาศเลิกใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPIs) และการให้คะแนนผลงาน(Performance Rating) ในแบบเดิม หันมาวัดผลงานจากผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อลูกค้าและธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผ่านการใช้จุดแข็งของพนักงาน (Strength based development) เพื่อสร้างความแตกต่างและขยับใกล้ความเป็นดิจิตอล
          การปรับระบบการประเมินครั้งนี้ของดีแทคถูกขับเคลื่อนและสนับสนุนโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานจากจุดแข็งทั้งตัวผู้บังคับบัญชา พนักงานและเพื่อนร่วมงานจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมเสริมสร้างจุดแข็งเพราะระบบการประเมินแบบใหม่ จะเปิดโอกาส
          ให้ทุกฝ่ายได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันตลอดทั้งปีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงปีละ 2 ครั้งในรูปแบบเก่า ซึ่งระบบใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานที่มีแนวโน้มการทำงานแบบโปรเจ็กต์และข้ามสายงานมากขึ้น
          "การยกเลิกการประเมินผลงานรายปีที่ใช้ KPIs ยกเลิกการประเมินแบบให้คะแนนตามเกณฑ์ (Performance rating) แต่ยังคงมีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างผลงาน ซึ่งผลตอบรับของพนักงานเป็นไปในทางบวก และเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ศักยภาพจากสิ่งที่ถนัดและทำได้ดี มากกว่าไปมุ่งพัฒนาจุดอ่อนที่ต้องอาศัยเวลามากกว่าและยากกว่าหลายเท่า เราจึงเน้นให้ทุกคนค้นหาและพัฒนาจุดแข็งแทนที่จะมาเน้นว่าใครเป็นคนที่ทำงาน "ต่ำกว่าเป้าหมาย" "ตรงตามเป้าหมาย" หรือ "สูงกว่าเป้าหมาย"
          ดีแทคได้เริ่มใช้ระบบการประเมินผลแบบเน้นการพัฒนาจุดแข็งเมื่อต้นปี 2561 ดีแทคได้อบรมการประเมินผลแบบใหม่ กับพนักงานกว่า 2,000 คนและหัวหน้างานกว่า 500 คน พนักงาน 3,600 คน ได้ผ่านการอบรม CliftonStrengths ซึ่งเป็นการประเมินและรับทราบถึงจุดแข็งของตัวเอง
          สำหรับระบบใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของ ดีแทค โดยในปี 2560 บริษัทได้นำเอากระบวนการทำงานแบบอะไจล์ (Agile) เข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญ "Flip It Challenge" ที่เกิดขึ้นเพื่อระดมความคิดใหม่ๆ และนำเอาเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาใช้แก้ปัญหาของลูกค้าและพนักงาน สำหรับในปี 2561 นี้ ดีแทคได้เปิดตัวโครงการ "40-hour Challenge" เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์ เช่น dtac Academy และ Telenor Campus
          ได้อบรมการประเมินผลแบบใหม่ กับพนักงานกว่า 2,000 คนและหัวหน้างานกว่า 500 คน

          บรรยายใต้ภาพ 
          นาฏฤดี อาจหาญวงศ์