ดีแทคเร่งเดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลทิ้ง KPIs

 นางสาวนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ของ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคเป็นบริษัทขนาดใหญ่รายแรกๆของประเทศไทย ที่ยกเลิกการประเมินผลงานรายปีที่ใช้ KPIs ยกเลิกการประเมินแบบให้คะแนนตามเกณฑ์ (Performancerating) แต่ยังคงกำหนดเป้าหมายในการสร้างผลงาน ซึ่งผลตอบรับของพนักงานเป็นไปในทางบวก คือ หัวหน้าและพนักงานก็ชอบระบบใหม่นี้ ทำให้การพูดคุยของหัวหน้าและพนักงานเป็นไปในเชิงบวกพนักงานมีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรได้อย่างชัดเจนขึ้น
          การพัฒนาจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพ เน้นความสามารถของพนักงานมากกว่าการจัดอันดับ ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและให้คำแนะนำเป็นประจำรับฟังความคิดเห็นแบบ 360 องศาไม่ใช่จากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ให้ความสำคัญกับการเติบโตก้าวหน้าของพนักงานมากกว่าพิจารณาจากผลงานเพียงอย่างเดียว.