ดึงฝรั่งเศสปั้นสมาร์ทซิตี้

 โพสต์ทูเดย์ - ไทยจับมือเมืองอัจฉริยะฝรั่งเศส พัฒนาสมาร์ทซิตี้ ย่านนวัตกรรมไทย เล็งควงแอร์บัสสร้างสตาร์ทอัพด้านอวกาศ
          นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับบิสเนส ฟรานซ์ (ฝ่ายการค้าและพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดงาน "THAI-FRENCH SMART CITY FORUM" ทำให้เกิดความร่วมมือสร้างเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) และร่วมพัฒนาย่านนวัตกรรมในไทยรวม 15 ย่าน พร้อมร่วมมือจับคู่ทางธุรกิจระหว่างบริษัทจากประเทศฝรั่งเศสที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมาร์ทซิตี้กับบริษัทเอกชนไทย
          ทั้งนี้ สนช.ได้มีโครงการที่ร่วมมือกับบริษัทเอกชนฝรั่งเศส ได้แก่ บริษัท Dassault system ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 3 มิติ เพื่อทำการออกแบบทำซอฟต์แวร์ 3 มิติในโครงการย่านนวัตกรรม รวมถึงสนใจจะนำไปใช้ทดลองในมหาวิทยาลัยไทย ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชมงคล
          ขณะเดียวกันกำลังหารือกับแอร์บัส เพื่อร่วมทำโครงการและโปรแกรม ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับอวกาศในไทย เพื่อทำให้มีสตาร์ทอัพ รายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ การบินและการสร้างเศรษฐกิจใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศในประเทศมากขึ้น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงปลายปีนี้
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศฝรั่งเศส เป็นผลต่อเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลดีทำให้เกิดความร่วมมือ 2 ประเทศมากขึ้น รวมถึงภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความสนใจในโครงการสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทย โครงการอีอีซี และดิจิทัลพาร์คที่ศรีราชา ซึ่งคณะกรรมการอีอีซีได้กำหนดให้พื้นที่ดิจิทัลพาร์ค จะต้องเป็นสมาร์ทซิตี้ด้วย จึงมีแผนจะร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสในการร่วมโครงการดังกล่าว
          สำหรับการจัดทำโครงการสมาร์ทซิตี้ของไทย และเป็นความร่วมมือของหลายกระทรวงที่จะผลักดัน ทั้งกระทรวงคมนาคมกำลังออกแบบสถานีบางซื่อสู่ย่านสมาร์ทซิตี้ และกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการจัดทำสมาร์ทกริดและบิ๊กดาต้า พร้อมกันนี้กระทรวงได้มีการร่วมมือกับบริษัทพัฒนาเมืองจำนวน 8 เมืองแล้ว