เสนอปัดฝุ่นแผนควบรวม เพิ่มทางรอดสร้างแข็งแกร่ง"แคท-ทีโอที"

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาการจัดทำแผนฟื้นฟู บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)และบริษัทกสท โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)หรือ แคท ด้วยการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติจำกัด(เอ็นจีเอ็น)และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจำกัด(เอ็นจีดีซี)ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะพนักงานคัดค้านและเสนอให้ควบรวมกิจการของทีโอที และแคทเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)นั้น คณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านทีโอทีและแคทที่มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เป็นประธานได้ทำหนังสือถึงทีโอที และแคท  เพื่อให้ทำรายละเอียดแผนงานวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับการตั้งบริษัทลูกให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)พิจารณาโดยขอให้จัดส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 2 ก.ค.61
          สาเหตุที่พนักงานเสนอให้ควบรวบเพราะปัจจุบันธุรกิจโทรคมนาคมแข่งขันสูงมาก และในปี 68 ทั้งทีโอทีและแคทจะไม่มีคลื่นความถี่ให้บริการอีกต่อไป เพราะคลื่นที่มีอยู่จะสิ้นสุดการอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)หากต้องการประมูลคลื่นในอนาคตก็ควรควบรวมกันอีก ทั้งธุรกิจของทีโอทีและแคทซ้ำซ้อนกันทั้งธุรกิจโทรศัพท์มือถือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการมัลติมีเดียรองรับการบริการดิจิทัลอื่นๆ ดังนั้น เมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมเช่นเดียวกันมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% จึงควรควบรวมกิจการ เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน และสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร.
--จบ--