ADVANCยุติแพร่ภาพฟุตบอลโลก ผ่านแอปฯAIS PLAY ตามศาลสั่ง

ศาลฯ มีคำสั่งให้บริษัทย่อยของ ADVANC ยุติแพร่ภาพรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ผ่านแอปฯ AIS PLAY หลัง ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ร้องขอต่อศาลฯ ด้าน ADVANC ยุติออกอากาศรายการดังกล่าวตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 17.00 น.
          บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ชี้แจงว่า ตามที่ AIS Play ได้นำสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ผ่านมือถือไปใช้โดยไม่เคยได้รับอนุญาตจากทาง FIFA ล่วงหน้า และไม่เคยดำเนินการแจ้งขอผ่านทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยให้ขออนุญาตจาก FIFA เพื่อถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนมือถือนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ในฐานะผู้ดูแลลิขสิทธิ์ในประเทศไทยที่จะต้องดูแลให้เป็นไปตามกติกาข้อกำหนดของ FIFA  เพื่อปกป้องชื่อเสียงของประเทศไทยจากการฟ้องร้องทางลิขสิทธิ์
          ดังนั้น ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 ศาลได้มีคำสั่งให้บริษัท ไมโม่เทค จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ดำเนินการแจ้งการยุติแพร่ภาพให้ผู้ชมที่ใช้แอปพลิเคชัน AIS PLAY ทราบผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ภายในเวลาที่ศาลฯ กำหนด
          และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทในเครือ ADVANC ยุติการนำสัญญาณการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2018 ของ ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป เข้าสู่ระบบการเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY หรือแอปพลิเคชันอื่นใดของบริษัทในเครือ ADVANC ในทันทีต่อไป โดยถือว่าบริษัทในเครือ ADVANC นำงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ได้รับลิขสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป อันเป็นการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป โดยตรง และสุ่มเสี่ยงต่อการที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) อาจบอกเลิกสัญญากับทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินหรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นใด
          ด้านบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ซุปเปอร์ บอรดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN บริษัทในเครือของ ADVANC ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้ดำเนินการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์จากช่อง Free TV ทุกช่อง รวมถึงรายการการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จากทั้ง 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5, ช่อง TRUE4U และช่องอัมรินทร์ทีวี ผ่าน AIS Play และ AIS Play Box มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2561 แล้วนั้น
          บริษัทขอเรียนชี้แจงและยืนยันว่า ที่ผ่านมาการออกอากาศรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จากช่อง 5, ช่อง TRUE4U และช่องอัมรินทร์ทีวีผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play และ AIS Play Box เป็นหน้าที่ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีการออกอากาศทั่วไป (Free TV) ได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ หรือเนื้อหารายการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในทุกช่องทาง
          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีความจำเป็นต้องยุติการออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัทยุติการเผยแพร่รายการดังกล่าว ตามที่บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร้องขอต่อศาลฯ ไว้ บริษัทจึงขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านในการยุติการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ตามคำสั่งศาลฯ ข้างต้น