ปัดฝุ่นแผนควบรวมทีโอที-แคท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาการจัดทำแผนฟื้นฟู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ด้วยการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติจำกัด (เอ็นจีเอ็น) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพนักงานคัดค้านและเสนอให้ควบรวมกิจการของทีโอที และแคท เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) นั้นคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านทีโอทีและแคท ที่มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธาน ได้ทำหนังสือถึงทีโอทีและแคท เพื่อให้ทำรายละเอียดแผนงานวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับการตั้งบริษัทลูกให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาโดยขอให้จัดส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 2 ก.ค. 61
          สาเหตุที่พนักงานเสนอให้ควบรวบ เพราะปัจจุบันธุรกิจโทรคมนาคมแข่งขันสูงมากและในปี 2568 ทั้งทีโอทีและแคทจะไม่มีคลื่นความถี่ให้บริการอีกต่อไป เพราะคลื่นที่มีอยู่จะสิ้นสุดการอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทระทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หากต้องการประมูลคลื่นในอนาคตก็ควรควบรวมกัน อีกทั้งธุรกิจของทีโอทีและแคทซ้ำซ้อนกันทั้งธุรกิจโทรศัพท์มือถือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบริการมัลติมีเดียรองรับการบริการดิจิทัลอื่นๆ ดังนั้น เมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม เช่นเดียวกันมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% จึงควรควบรวมกิจการเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนและเพื่อความอยู่รอด แม้แผนการควบรวมกิจการเช่นนี้จะเคยมีการเสนอมาแล้วเมื่อปี 2545 แต่ถูกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจคัดค้าน.