"กสท"ชูกลยุทธ์รุกสมาร์ทซิตี้ บริการ"ดิจิทัล"

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT กำลังพลิกบทบาทจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศมาเป็น Digital Service Provider หรือผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจรโดยได้ต่อยอดจากศักยภาพและจุดแข็ง ที่มีอยู่เดิมเพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยในภาคส่วนต่างๆ
          โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ด้วยการวางโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงฟรีไวไฟ( Free Wi-Fi) 1,000 จุด และอุปกรณ์ Beacon 2,000 จุด รวมทั้งการนำโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWan (Long Range Wide Area Network) มาให้บริการอินเตอร์เนต ในสรรพสิ่ง (IoT) ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของประชาชนทั่วจังหวัดภูเก็ต
          มีรายงานแจ้งว่านอกจาก CAT สนับสนุน จ.ภูเก็ต เป็น สมาร์ทซิตี้แล้ว CAT ยังมีโครงการสนับสนุนจังหวัดอื่นๆ ให้เมืองอัจฉริยะด้วย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชลบุรี น่าน ระยอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา ขอนแก่น