ดีอีเร่งบูรณาการข้อมูลภาครัฐใช้ประโยชน์บิ๊กดาต้า

กระทรวงดีอี หนุน แคท-สสช. เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ บิ๊ก ดาต้า ระดมตัวแทน 20 กระทรวง บูรณาการข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนโดยเร็ว
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ 2" เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง ที่มีความพร้อมในการจัดทำบิ๊ก ดาต้า ได้เร่งนำข้อมูลมาเสนอ โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานมีความคืบหน้าโดยเร็ว เนื่องจากบิ๊ก ดาต้า ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลสำคัญที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ การจัดทำบิ๊ก ดาต้า ไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการนำข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี 4 ส่วนสำคัญ ที่รัฐบาลต้องการเห็นโดยเร็ว คือ 1. บิ๊ก ดาต้า ของแต่ละหน่วยงาน 2. ศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์  3. บริการรับฝากข้อมูล และ 4. กำลังคน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องพยายามสร้างบุคลากรด้านข้อมูลขึ้นมา และกระทรวงดีอีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง โดยทุกหน่วยงานต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง และทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งหากกระทรวงใดหรือหน่วยงานใด มีความพร้อม ให้เร่งนำเสนอข้อมูล เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท กล่าวว่า แคทได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินการบิ๊ก ดาต้า แพลตฟอร์มสำหรับภาครัฐ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Case Study เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ของข้อมูล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จากบิ๊ก ดาต้า เพิ่มขึ้น โดยแคทมีความพร้อมในการผลักดันให้บิ๊ก ดาต้า ของแต่ละหน่วยงานเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ.