ทีโอทียืนยัน เน็ตชายขอบ เสร็จทันก.ย.

โพสต์ทูเดย์ - ทีโอที ระบุติดตั้งเน็ต ชายขอบครบ 2,745 หมู่บ้านทัน 28 ก.ย. วอน กสทช. อย่าคิดค่าปรับส่งมอบงานงวด 1-2 ช้า
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ (เน็ตชายขอบ) โซน C+ ซึ่งทีโอทีรับผิดชอบติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ภาคเหนือ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 2 และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 2,745 หมู่บ้าน
          ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งโครงการ และส่งมอบงานทั้ง 3 งวดให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ทันในระยะเวลาที่กำหนดวันที่ 28 ก.ย. 2561
          อย่างไรก็ตาม กรณีทีโอที ส่งมอบโครงการเน็ตชายขอบโซน C+ ให้สำนักงาน กสทช.ล่าช้า ในส่วนของการส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดเดือน มี.ค. 2561 และงวดที่ 2 ครบกำหนดเดือน มิ.ย. 2561 สืบเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค และเหตุผลที่ทีโอทีออกแบบจุดวางโครงข่ายใหม่ (Re-Design) เพื่อลดจำนวนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังให้บริการครอบคลุมหมู่บ้านตามที่ระบุในทีโออาร์
          "การออกแบบจุดวางโครงข่ายใหม่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่งผลดีทำให้ กสทช.ประหยัดงบประมาณลงทุนในโครงการ 280 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 6,486 ล้านบาท จึงอยากให้ กสทช.พิจารณาด้วยความเป็นธรรม โดยเชื่อว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการคิดค่าปรับ เนื่องจากยังไม่ได้รับเอกสารจากสำนักงาน กสทช."  นายมนต์ชัย  กล่าว