2แบงก์ใหญ่เร่งสินเชื่อดิจิทัล "กสิกร"อนุมัติผ่านมือถือตั้งเป้า3พันล้าน

 2 แบงกใหญ่เร่งฝีเท้าลงสนามแข่งโกยลูกค้าสินเชื่อดิจิทัล แบงก์กรุงเทพแจงเริ่มเสนอโปรดักต์ผ่านออนไลน์เจาะลูกค้าแล้ว ตั้งเป้าปีนี้เริ่มเดินเครื่องปล่อยกู้ "พ่อค้า-แม่ค้า" ขายของ ออนไลน์กับกลุ่มเอสเอ็มอีได้ ฟากธนาคารกสิกรไทยสิงห์ปืนไวเริ่มใช้ AI ปล่อยกู้เอสเอ็มอีอนุมัติผ่านมือถือ แล้ว ชี้ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาท แถมอนุมัติไวใน 1 นาที ตั้งเป้าทั้งปี 3 พันล้านบาท
          นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารรุกด้านดิจิทัลต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบดิจิทัล อย่างที่ระยะหลังมานี้จะเห็นได้ว่า แบงก์มีการนำเสนอบริการใหม่ ๆ ผ่าน ช่องทางออนไลน์ออกมามากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงกำลังเร่งพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อผ่านออนไลน์เพื่อออกมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุด
          "เรามีการนำเสนอดิจิทัลในช่องทางต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอบริการทางการเงินมากขึ้นในระยะหลัง ๆ นี้ โดยในปีนี้น่าจะเห็นความเคลื่อนไหว ในด้านดิจิทัล และการลงทุน เสนอบริการผ่านออนไลน์ออกมามากขึ้น" นายชาติศิริกล่าว
          นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รอง ผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาด กลาง ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารเปิดให้ลูกค้าเอสเอ็มอีเข้ามาขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยอยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูล (ดาต้า) รวบรวมข้อมูลของภาคธุรกิจมากขึ้น เพื่อนำไปวิเคราะห์ปล่อยสินเชื่อให้ในอนาคต โดยคาดหวังว่าน่าจะเห็นได้เร็วสุดในปีนี้ ซึ่งธนาคารต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่มียอดขายหลักสิบล้านบาท เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องการวงเงินสินเชื่อไม่สูง จึงง่ายในการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยวิเคราะห์ปล่อยสินเชื่อได้ก่อนกลุ่มอื่น ๆ
          ฟากนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีผ่านมือถือได้แล้วเป็นธนาคารแรก โดยลูกค้าสามารถขออนุมัติสินเชื่อผ่านทางเมนู Life PLUS บนแอปพลิเคชั่น K PLUS ซึ่งมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท แบบไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องยื่นเอกสาร และรอเพียงแค่ 1 นาที ก็สามารถรับเงินได้ ทั้งนี้ ในปีนี้ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีผ่านมือถือที่ 3,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนลูกค้าประมาณ 6,000 ราย (เฉลี่ยกู้รายละ 5 แสนบาท)
          ทั้งนี้ การปล่อยกู้ดังกล่าว ธนาคารใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า โดยดูข้อมูลลูกค้ามากกว่า 300 เรื่อง ผ่านข้อมูลในแอปพลิเคชั่น K PLUS เพื่อประเมินหาความต้องการทางการเงินของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยให้ธนาคารทราบว่าต้องให้สินเชื่อแก่ "ใคร" ที่ต้องการเงินทุน ต้องนำเสนอให้ "เมื่อไหร่" ที่ตรงกับเวลาที่ลูกค้าต้องการ และนำเสนอให้ "เท่าไหร่" จึงจะเพียงพอ ต่อความต้องการของลูกค้า
          "การคิดอัตราดอกเบี้ยในกรณีนี้จะเริ่มต้นที่ MRR +3% ต่อปี สูงสุด MRR +9% ต่อปี ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้า โดยช่วงครึ่งเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารได้ใช้ AI เพื่อเสนอ สินเชื่อให้ลูกค้าทั้งหมดแล้ว 1,000 ราย ได้รับการตอบกลับจากลูกค้า 76% และลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ 63%" นายสุรัตน์กล่าว

          บรรยายใต้ภาพ 
          ชาติศิริ โสภณพนิช