กสทช.ถอยซอยคลื่น1800ลดราคาประมูล

ซอยสายลม * บอร์ด กสทช.ยอมถอย ปรับเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 ยอมหั่นคลื่นเหลือ 5 เมกะเฮิรตซ์ ราคาประมูลเริ่มต้น 12,486 ล้านบาท ดีแทคส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมประมูล
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา ธิการคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขา ธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประ ชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมจะเปิดประมูล 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์ รวม 45 เมกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 37,457 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 75 ล้านบาท และ ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี เป็น กำหนดการเปิดประมูล 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 เมกะ เฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้น 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี และผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต
          ขณะที่สำนักงาน กสทช. จะนำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบออนไลน์ วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 และจะนำร่างหลักเกณฑ์การประมูลฯ เข้าสู่วาระที่ประชุม กสทช. วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ พร้อมกับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์
          สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จะเปิดประมูล 1 ใบอนุญาต ขนาด 5 เมกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท โดยจะนำหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะ เฮิรตซ์ เข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 2 กรกฎาคมแล้ว จะประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ทั้ง 2 ย่าน ลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม และกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ วันที่ 19 สิงหาคม
          อย่างไรก็ดี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. แจ้งพร้อมเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ครั้งใหม่.