THCOMดีลเอสซีกรุ๊ปติดตั้งNavaเรือ30ลำหนุนธุรกิจแข็งแกร่ง

 ทันหุ้น - THCOM จับมือ "ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี" ให้บริการแพลตฟอร์ม Nava TM  แก่ "เอส ซี แมนเนจเมนท์" ยกระดับสื่อสารทางทะเล พร้อมตั้งเป้าติดตั้งในเรือปฏิบัติงานนอกชายฝั่งกว่า 30 ลำ
          นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมการเดินเรือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น การที่เอสซีกรุ๊ปเลือกใช้บริการ Nava TM บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทางทะเลจากไทยคมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการทางทะเล บริษัทมั่นใจว่าแพลตฟอร์ม Nava TM  จะช่วยสนับสนุนให้เอสซี กรุ๊ป ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของตลาดที่มีระบบบริหารจัดการขนส่งทางทะเลแบบครบวงจร
          และด้วยเทคโนโลยี Fiber-ToThe-Ship (FTTS TM ) ของ Nava TM ซึ่งมีขีดความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกช่วยการทำงานของโซลูชั่นการจัดการขนส่งทางทะเลที่ได้รับการออกแบบโดยชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยีทำงานได้เต็มศักยภาพและช่วยให้ลูกเรือเชื่อมต่อและใช้งานในคลื่นสัญญาณ LBand โดยตั้งเป้าว่าเรือปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของเอสซี กรุ๊ป จำนวนกว่า 30 ลำจะได้รับการติดตั้ง Nava TM  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการทางทะเล
          ด้านนายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ มารีน บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า การเชื่อมต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการเดินเรือ เชื่อว่าด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มบริการ Nava TM ผนวกกับโซลูชั่นการจัดการขนส่งทางทะเลแบบครบวงจรช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการนอกชายฝั่งทะเลให้กับเอส ซี แมนเนจเมนท์ อีกทั้ง Nava TM  ช่วยให้ลูกเรือใช้บริการออนไลน์ต่างๆ และติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือระหว่างที่เรือออกไปปฏิบัติการนอกชายฝั่งได้
          ขณะที่นางสาวสุทธาทิพย์ เหมทานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไทยคมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการแก่อุตสาหกรรมทางทะเล เชื่อว่าจะช่วยหนุนการดำเนินธุรกิจและขยายตลาดให้แก่แพลตฟอร์ม N av a TM  รวมถึงรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมการเดินเรือในภูมิภาคเอเชียได้