BBLมั่นใจศก.หนุนสินเชื่อโต ชี้อาเซียนยังแข็งแกร่ง-น่าสนใจ

ก์เติบโตได้ตามเป้า ขณะที่ศักยภาพโดยรวมกลุ่มอาเซียนยังแข็งแกร่งมีการเติบโตได้ดี
          นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) กล่าวในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Digital Economy to Drive ASEAN Integration-เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ความร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน" ในงานสัมมนาประจำปี AEC Business Forum 2018 ภายใต้หัวข้อ "Rising City, Rising Business" ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะยังมีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึงการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะทำให้เกิดการลงทุนไปถึง 3-5 ปีข้างหน้า ขณะที่กรณีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นั้น เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อไทยและภูมิภาคอาเซียน เพราะความสัมพันธ์กับประเทศเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่อย่างจีนหรือสหรัฐฯ นั้นยังดีอยู่
          "เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่ดีต่อไป ส่งผลดีต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดย 6 เดือนที่ผ่านมาสินเชื่อธนาคารกรุงเทพยังเป็นไปตามที่ ตั้งไว้ และเป็นการเติบโตทุกภาคส่วน ซึ่งคาดว่าทั้งปีจะทำให้เติบโตได้ 5% ตามเป้าหมาย แม้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลในไตรมาสแรกยังเพิ่มขึ้น แต่ก็อยู่ในแผนที่เราประเมินไว้อยู่แล้ว"
          ส่วนกรณีที่มีเงินทุนไหลออกจากไทยในระยะนี้ นายชาติศิริกล่าวว่า ยังไม่น่ากังวล พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานอื่นจะดูแลและรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ ส่วนภาคธนาคารพาณิชย์ก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน
          สำหรับประเทศแถบอาเซียนยังมีศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีโดย แฉลี่ย 6.5-8.5% และมีจำนวนประชากรรวมกัน 630 ล้านคน ซึ่งเป็นโอกาสและความน่าสนใจที่ดีในการเข้าไปขยายธุรกิจ ประกอบกับ ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูง ด้วยมูลค่าจีดีพีของอาเซียนในปัจจุบันที่มีมูลค่ารวม 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 10 ปีข้างหน้า ทำให้เป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก อีกทั้งการมีดินแดนที่เชื่อมต่อกับจีนและ อินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ 1 และ อันดับ 2 ของโลกตามลำดับ ทำให้อาเซียนมีความน่าสนใจมากขึ้น
          ด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของอาเซียนจะเริ่มเห็นผู้ประกอบการต่างๆ ในอาเซียนเริ่มมีการลงทุนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้เทคโนโลยีแบบ Internet of things เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนอกจากจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ คือ การมีพันธมิตรที่ดี มีประสบการณ์รอบรู้เรื่องธุรกิจและพื้นฐานของประเทศนั้นๆ อย่างดี ซึ่งจะช่วยวางแผนการดำเนินธุรกิจได้ตรงจุด
          นายชาติศิริกล่าวอีกว่า แม้จะมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย แต่คนก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ และมองถึงประโยชน์โดยรวมของสังคมที่จะร่วมกันนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ มาช่วยจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่อาเซียนยังต้องเผชิญร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน สุขภาพ และการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าการถือกำเนิดของเศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นศักราชใหม่สำหรับอาเซียนอันจะนำไปสู่การค้นหาแนวคิดใหม่เพื่อการรวมกลุ่มกันภายในภูมิภาคมีความยั่งยืน.