บอร์ดกสทช.ประชุม25มิ.ย.นี้ เดินหน้าจัดประมูลคลื่น 1800-900 MHz

อนุฯ โทรคมนาคม ชงบอร์ด “กสทช.” วันที่ 25 มิ.ย.นี้ พิจารณาจัดประมูลคลื่น 1800 MHz ใหม่ ตามกำหนดเดิม 4 ส.ค.นี้ ส่วนคลื่น 900 MHz ประมูลวันที่ 10 ส.ค.นี้ พร้อมชงอนุฯ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้ขาดมาตรการเยียวยา
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม
          มีมติเห็นชอบประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และประมูลคลื่นย่าน 900 MHz โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 25 มิ.ย. 2561
          สำหรับคลื่นความถี่ 1800 MHz ให้ขยายเวลาในการยื่นแสดงความจำนงในการประมูลออกไป โดยกำหนดกรอบระยะเวลา คือ วันที่ 26 มิ.ย.-25 ก.ค. 2561 ประกาศเชิญชวนและรับคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล, วันที่ 26 ก.ค. 2561 ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล, วันที่ 26-30 ก.ค. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าประมูล, วันที่ 1 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ, วันที่ 2-3 ส.ค. 2561 ชี้แจงกระบวนการประมูล และวันที่ 4 ส.ค. 2561 เคาะราคาประมูล ทั้งนี้หากมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 1 ราย และต้องขยายเวลาออกไป 1 เดือน ให้จัดการประมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 ก.ย. 2561
          ในส่วนของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่ 45 MHz แบ่งเป็น 3 ชุดคลื่นความถี่ ชุดคลื่นความถี่ละ 15 MHz มีอายุใบอนุญาต 15 ปี โดยราคาขั้นต่ำของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 37,457 ล้านบาท เคาะราคาจะเพิ่มขึ้นรอบละ 0.2% ของราคาขั้นต่ำ คิดเป็น 75 ล้านบาท
          ส่วนคลื่น 900 MHz ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลแล้ว ซึ่งในวันที่ 19-22 มิ.ย. 2561 คณะทำงานเพื่อทบทวนร่าง และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 25 มิ.ย. 2561 เพื่อพิจารณา และนำไปประกาศในราชกิจจานุเษกษาในวันที่ 27 มิ.ย. 2561
          จากนั้นในวันที่ 29 มิ.ย.-30 ก.ค. 2561 การเชิญชวนและรับคำผู้สนใจเข้าร่วมประมูล, วันที่ 31 ก.ค. 2561 ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูล, วันที่ 31 ก.ค.-5 ส.ค. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูล, วันที่ 6 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ, วันที่ 8 ส.ค. 2561 ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock auction, วันที่ 10 ส.ค. 2561 เคาะวันประมูล และหากไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล ขยายการรับคำขอ 30 วัน (7 ส.ค.-5 ก.ย. 2561), วันที่ 5-9 ก.ย. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล และประมูลให้เสร็จภายในวันที่ 12 ก.ย. 2561
          สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กำหนดให้มีการประมูล 1 ชุดคลื่นความถี่ ชุดคลื่นความถี่ละ 5 MHz มีอายุใบอนุญาต 15 ปี โดยราคาขั้นต่ำของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 37,988 ล้านบาท เคาะราคาจะเพิ่มขึ้นรอบละ 0.2% ของราคาขั้นต่ำ คิดเป็น 76 ล้านบาท
          นอกจากนี้ ที่ประชุมสั่งให้สำนักงาน กสทช.ส่งหนังสือไปยัง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อเร่งรัดให้โอนย้ายลูกค้าที่ยังคงค้างอยู่ในระบบที่มีอยู่จำนวน 470,000 ราย ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย. 2561
          ขณะที่กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะต้องเข้าสู่มาตรการเยียวยาหรือไม่นั้น ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงสั่งให้สำนักงาน กสทช.ส่งให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ไปศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบอีกครั้งและนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช.ต่อไป