รัฐบาลเร่งเครื่องแผนดิจิทัลส่องโมเดลเอสโตเนียปรับใช้

โพสต์ทูเดย์ - สพร.ศึกษาต้นแบบ เอสโตเนีย พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เตรียมประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล ครั้งแรกวันที่ 18 มิ.ย.นี้
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้แทนจากสาธารณรัฐเอสโตเนียเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัล ในงานสัมมนา "เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้านทักษะดิจิทัล และการประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย" เนื่องจากรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการตามแผนงานดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้ ส่งผลให้ไทยได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนจากต้นแบบของเอสโตเนีย
          นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เปิดเผยว่า ต้นแบบการพัฒนาด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ไทยควรศึกษาจากเอสโตเนีย คือ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ โดยพบว่าระบบฐานข้อมูลภาครัฐของเอสโตเนียเชื่อมโยงกันถึง 99% ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการภาครัฐผ่าน E-id
          นอกจากนี้ ประชาชนสามารถมี ส่วนร่วมบริการภาครัฐในการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของตนเองว่ามีหน่วยงานใดเข้าถึงเวลาใด และเข้าถึงด้วยสาเหตุอะไร อีกทั้งเลือกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงกลไกด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
          อย่างไรก็ตาม สพร.ยังได้หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเอสโตเนีย เพื่อร่วมมือด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเอสโตเนียยินดีถ่ายทอดเทคโนโลยีในการให้บริการด้านดิจิทัลของภาครัฐให้กับประเทศไทย ซึ่งต้องหารือว่าจะมีการลงนามเอ็มโอยูหรือไม่