5จีดึงลงทุนเวอร์ชวลคลาวด์

โพสต์ทูเดย์ - วีเอ็มแวร์ ชี้เทคโนโลยี 5จี อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หนุนโอเปอ เรเตอร์ลงทุนเวอร์ชวลคลาวด์เน็ตเวิร์ก รุกขยายฐานลูกค้ากลุ่มค้าปลีก การศึกษา
          นายซานเจย์ เค เดซมุขฮ์ รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเกาหลี บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ เปิดเผยว่า องค์กรต่างๆ ในไทยเริ่มปฏิรูปและลงทุนระบบดิจิทัลในองค์กรเพื่อผลักดันประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยแนวโน้มของเทคโนโลยีไอโอที หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ภายในประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 5จี จะสนับสนุนให้ผู้ให้บริการเครือข่ายเกิดการลงทุนระบบเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้น
          ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญมาจากการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการสินค้าและระบบใหม่ อันสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการลงทุนเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะทำให้แอพพลิเคชั่นและข้อมูลอยู่ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ สาขาองค์กร และคลาวด์มีความปลอดภัย สามารถจัดการระบบเครือข่ายสอดคล้องทั้งศูนย์ข้อมูลหรือบนคลาวด์สาธารณะ
          นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล ช่วยให้ภาคธุรกิจเอกชนปรับเปลี่ยนใช้โซลูชั่นระบบเน็ตเวิร์กมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร เทเลคอม เฮลท์แคร์ รวมถึงในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการของภาครัฐ
          สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ต้องการจะขยายฐานการใช้งานระบบเวอร์ชวลคลาวด์เน็ตเวิร์ก สู่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค้าปลีก รวมถึงเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มธนาคารในการพัฒนาฐานข้อมูล ระบบและความปลอดภัย
          ขณะที่บริษัทเน้นกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่มุ่งสู่ความปลอดภัย โครงสร้าง พื้นฐาน และประสิทธิภาพรองรับไทยที่ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีไอที