ตั้งงบ700ล้านร่วมธุรกิจอีอีซี

โพสต์ทูเดย์ - ดีป้าผุดกองทุนร่วมลงทุนผู้ประกอบการในอีอีซี ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะ ให้งบร่วมลงทุนรายละ 50 ล้าน
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ดีป้าได้รับงบประมาณส่งเสริมจากโครงการบิ๊กร็อกของรัฐบาลวงเงิน 1,400 ล้านบาท และอยู่ระหว่างรองบดังกล่าวจากสำนักงบประมาณมาใช้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ โดยเบื้องต้นจะนำมาใช้ในโครงการสมาร์ท ซิตี้วงเงิน 700 ล้านบาท จะเข้าไปส่งเสริมการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ทั้ง จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
          สำหรับการเข้าไปร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการ ภายใต้กองทุนอินฟรา สตรัคเจอร์ ฟันด์ จะเข้าไปร่วมลงทุนรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท และผู้ประกอบการจะต้องร่วมทุนในอัตราเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และจะเข้าไปร่วมลงทุนเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งเมืองอัจฉริยะ การจัดการพลังงาน ท่องเที่ยวอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ในเบื้องต้นมีภาคเอกชนเสนอโครงการมาแล้ว เช่น การร่วมพัฒนาสร้างเมืองอัจฉริยะ การวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ในท่าเรือ
          ทั้งนี้ ในปีแรกคาดว่าจะเข้าไปร่วมลงทุนได้จำนวน 10 ผู้ประกอบการ จึงอยากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักธุรกิจในพื้นที่มาร่วมรับทุน พร้อมกันนี้จะมีการจัดกองทุนอีกด้าน เพื่อส่งเสริมให้เอกชน ปรับเปลี่ยนการผลิตหรืออุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี คาดว่าจะเข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการวงเงินรายละ 1 ล้านบาท จำนวน 10 ราย และการเข้าไปร่วมพัฒนาสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ จำนวน 3,750 ราย ในเบื้องต้น ได้สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านดิจิทัล 50 คนไว้แล้ว
          นายณัฐพล กล่าวว่า การผลักดันโครงการทั้งหมดจะใช้งบดำเนินงานประมาณ 1,400 ล้านบาท แบ่งเป็นงบสมาร์ทซิตี้ 700 ล้านบาท การสร้างกำลังคนและส่งเสริมด้านโค้ดดิ้งจำนวน 250 ล้านบาท การจัดทำดิจิทัล บิ๊กแบงก์ และสตาร์ทอัพ 300 ล้านบาท และที่เหลือจะจัดตั้งสถาบันด้านไอโอทีในระยะแรก (เฟส 1)
          นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมว.ดีอี กล่าวว่า กระทรวงดีอี ดีป้า สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย และจัดโครงการสมาร์ท ซิตี้ ดี-บูท แคมป์ (อีอีซี ฟอรัม) เพื่อเปิดให้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ตะวันออกทั้ง  จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มาร่วมนำเสนอการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมกับรับการอบรมเป็นเวลา 6 เดือน รวมถึงจะได้รับโอกาสนำเสนอความคิดเห็นในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบงก์ 2018