แนะอุตฯบริหารดาต้า ภาคการผลิตยุคเปลี่ยนผ่านใช้ประโยชน์ไอโอทีสร้างประสิทธิภาพ

โพสต์ทูเดย์ - เน็ตแอพชี้กลยุทธ์จัดการข้อมูล กุญแจสำคัญปลดล็อกคุณค่าไอโอที ในอุตสาหกรรมการผลิต
          นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการ ผู้จัดการประจำประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย เน็ตแอพ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคเอเชียกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมไปสู่ความก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย
          ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการดิสรัปของเทคโนโลยีในปัจจุบัน หนึ่งในวิธีการพัฒนาดังกล่าว คือการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระบบและสินค้าต่างๆ ที่มีรูปแบบการทำงานแบบไซโล ให้เชื่อมโยงกันผ่านทางเซ็นเซอร์เครือข่าย ไอโอทีจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย
          สำหรับการทำงานของไอโอทีจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ การรายงานข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่าย ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการด้านไอโอที
          ขณะที่ เน็ตแอพ ได้นำเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล ผ่านการทำงานสำคัญ 5 ส่วนประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การสำรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล โดยอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องมีความมั่นใจว่ากลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลนั้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลแกนหลัก และข้อมูลที่อยู่ในภายในขอบเขตได้อย่างครอบคลุม
          ทั้งนี้ รายงานจากไอดีซี ได้คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตว่า ภายในปี 2564 ผู้ประกอบการสายงานผลิตในภูมิภาคนี้จะใช้งบประมาณเป็นจำนวนสัดส่วน 1 ใน 3 ไปกับการลงทุนทางด้านไอโอที
          อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนไอโอทีจะเป็นที่พูดถึงกันมากในปัจจุบัน แต่ผู้ประกอบการ ควรที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก คือความพร้อมของกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอนาคต และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ