โชว์พลังดิจิตอลคอนเทนต์ไทย รัฐ-เอกชน ร่วมงาน BIDC 2018 คาดเงินสะพัด 900 ล้าน

ชูศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยและกลุ่มดิจิตอล สตาร์ตอัพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและต่อยอดเชิงธุรกิจ ภาครัฐเดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมพร้อมเปิดเวทีการเจรจาการค้าคาดเงินสะพัด 900 ล้านบาท
          นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมถึงหน่วยงานเอกชน 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย สมาคมดิจิตอลคอนเทนท์ไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย รวมทั้งบริษัทด้านดิจิตอลคอนเทนต์กว่า 100 บริษัท ร่วมจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival หรือ BIDC 2018 เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยและพัฒนาให้ดิจิตอลคอนเทนต์ไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
          ซึ่งสอดรับกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ของรัฐบาลที่เน้นสร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และเป็นสาขาหนึ่งของครีเอทีฟอีโคโนมี ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
          "ภายในงานจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้านดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยและต่างชาติจาก ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน และใน CLMV รวม 38 ราย ที่จะเข้าร่วมเจรจาการค้าในงาน อาทิ CCTV ANIMATION เป็น สถานีโทรทัศน์รายใหญ่ที่มีผู้รับชมมากที่สุดในจีน, GRAVITY เกมสตูดิโอชั้นนำ ผู้พัฒนาและผลิตเกม Ragnarok จากเกาหลีใต้ และ ASTRO MALAYSIA สถานีโทรทัศน์จากประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้าประมาณ 900 ล้านบาท"
          นอกจากนี้สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอม พิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ยังได้ลงนามข้อตกลงการร่วม ลงทุนระหว่างบริษัท TETERU (เทเทรุ) จากเกาหลีใต้ กับบริษัท EEZ Production Studios (อีซ โปรดักชั่น สตูดิโอ) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทย เพื่อผลิตการ์ตูน 3D แอนิเมชัน เรื่อง TETERU Secret of Teddy Bear Village จำนวน 26 Episodes ภายใต้งบประมาณการผลิตรวมกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่า 80 ล้านบาท และยังมีอีกหนึ่งความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาคอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทย กับ Fukuoka creative content association (FCCA) เป็นสมาคมดิจิ ตอลจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เป็นศูนย์รวมสตูและ creative ที่มีศักยภาพชั้นนำกว่า 100 สตูดิโอ ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลญี่ปุ่น นับเป็นการผนึกความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลก
          คาดว่าจะเกิดเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้านดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยและต่างชาติมูลค่าการค้าประมาณ 900 ล้านบาท