"ดีอี"ดึงเอกชนแก้ปัญหาคนตจว.ไม่มีสมาร์ทโฟน

 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 ที่ผ่านมาโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะประชาชนในพื้นที่และรับทราบข้อมูลว่า ประชาชนต้องการเข้าใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นอย่างมาก แต่ขาดอุปกรณ์ อาทิ สมาร์ทโฟน ซึ่งประชาชนบางส่วนยังใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปุ่มกดที่ไม่รองรับการใช้งานไวไฟ เน็ตประชารัฐ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงดีอี หามาตรการในการขจัดปัญหาดังกล่าว โดยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายได้ร่วมมือในการแจกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้กับประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการเน็ตประชารัฐ หรือมีการนำเสนอสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
          กระทรวงดีอีจึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือร่วมกับตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT), เอไอเอส, ทรู และ ดีแทค ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เช่น จัดให้มีโปรโมชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าแลกรุ่นใหม่ เป็นต้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการไวไฟ เน็ตประชารัฐ รวมถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยตั้งชื่อกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวว่า เน็ตประชารัฐร่วมใจ by (ชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) เริ่มจัดกิจกรรมร่วมกับการลงพื้นที่ตรวจราชการของครม.สัญจร ที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ในวันที่ 11-12 มิ.ย. 61 นี้.
--จบ--