"หัวเว่ย"ทุ่มงบ2.6พันล้านหนุนสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

สมคิด"ชี้ช่วยดันไทย สู่สตาร์ทอัพเนชั่น
          กรุงเทพธุรกิจ หัวเว่ยฯ ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ประกาศลงทุนพัฒนาด้านดิจิทัลอีโคซิสเต็มกว่า 2.6 พันล้านบาท ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บ่มเพาะนักพัฒนาระบบคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญไอซีทีเตรียมพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งเอไอและบิ๊กดาต้า ด้าน "สมคิด" หวังใช้เทคโนโลยีโอเพ่นแพลตฟอร์มนำประเทศไทยสู่สตาร์ทอัพเนชั่น
          บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ให้บริการ โซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ชั้นนำระดับโลก มองเห็นศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดตลาดหนึ่งของโลก และเป็นตลาดที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลในระดับอุตสาหกรรม จึงร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จัดงาน "หัวเว่ย เอเชีย-แปซิฟิก อินโนเวชั่น เดย์ 2018" ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ
          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดงานโดยสรุปว่า เทคโนโลยีและความพร้อมของหัวเว่ยจะช่วยสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้สำเร็จ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีโอเพ่นแพลตฟอร์มมาช่วยพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ภาคชนบทและโครงสร้างธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภาคการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะสร้างให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
          ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยโดย "หัวเว่ย โอเพ่นแล็บ แบงคอก" ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรไทยรวมถึงการสร้างโอเพ่น แพลตฟอร์มให้คนไทยได้ทดสอบความคิด และนำไปสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สตาร์ทอัพเนชั่น
          ส่วนการจัดงานหัวเว่ยเอเชีย-แปซิฟิกฯ 2018 ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานในไทย เนื่องจากคนไทยมีความตื่นตัวเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ปัจจุบันไทยมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 121 ล้านหมายเลข 41 ล้านคนเข้าถึง อินเทอร์เน็ต และมูลค่าอีคอมเมิร์ซสูงถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์
          ขณะที่ในภาคธุรกิจก็ได้ตื่นตัวและลงทุนในเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และบิ๊กดาต้า ขณะที่สถาบันการเงินปรับตัวใช้ "ดิจิทัลไฟแนนซ์" มากขึ้น คาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
          นอกจากนี้ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ มีการลงทุนอินเทอร์เน็ตกว่า 70,000 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ลดช่องว่างทางโอกาสการศึกษา สาธารณสุข การค้าขายและอื่นๆ อีกทั้งรัฐบาลจะเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว มั่นใจว่าในปีนี้จะเติบโตขึ้นกว่า 4% แต่ต้องใช้เวลากว่าทางเศรษฐกิจลงลึกในระดับรากหญ้า" นายสมคิด กล่าว
          นายกัว ผิง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการหมุนเวียนตามวาระ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ กล่าวว่า หัวเว่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศหลักในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างมากด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีที และกำลังมุ่งสู่การพัฒนาแบบข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระยะสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศด้านนี้โดยใช้ไอซีทีเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
          ด้านนายโจ เคลลี่ รองประธานบริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ในปีนี้ได้จัดสรรงบ 81 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2,600 ล้านบาท ภายใต้โครงการหัวเว่ย โอเพ่นแล็บ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลไทยผ่านสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำนวัตกรรมต่างๆ ที่คิดค้นในประเทศไทยไปสู่เวทีโลก อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน (ดีพ เทคโนโลยี)
          ทั้งนี้ งานหัวเว่ย เอเชีย-แปซิฟิกฯ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับสูง ที่บุคคลสำคัญในการพัฒนา แนวคิดดิจิทัลอีโคซิสเต็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมใจกันเข้าร่วม อาทิ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมุสตาฟา จับบา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศบังกลาเทศ
          นายบุนสะเหลิมไซ เคนนาวง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคม และการสื่อสารของประเทศลาว และนายกาน จันทร์เมตตา เลขานุการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกัมพูชา ซึ่งรัฐมนตรีเหล่านี้ ได้ร่วมกันหารือนอกรอบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ยุคดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ อีกด้วย