"บิ๊กตู่"ปักหมุด-รัฐบาลดิจิตอล

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการประชุม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำคณะเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
          โดยนายกฯ ได้ปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิตอลทำเนียบรัฐบาล อีกหนึ่งสถานที่ราชการกว่า 60,000 จุดทั่วประเทศ ผ่านแอพพลิเคชั่น CITIZENinfo ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกเลิกการสำเนาเอกสารราชการ เช่น สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
          พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า โครงการนี้จะเริ่มใช้เดือนส.ค.นี้ทั่วประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ในการปฏิรูประบบราชการและเป็นยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นรัฐบาลดิจิตอล สิ่งดีๆ เกิดขึ้นทุกวัน และเกิดประโยชน์กับตัวเองมากกว่าสนใจแต่ความขัดแย้งอย่างเดียว แอพพลิเคชั่นนี้จะระบุศูนย์ร้องเรียนและบริการในเรื่องต่างๆ นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำมาหลายปีกว่าจะสำเร็จ ยืนยันว่ามีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการนี้ จะไม่มีใครมาบ่นว่ามาแล้วเอกสารไม่ครบต้องกลับมาใหม่ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาทำอะไรได้บ้าง ไม่ใช่เรียกร้องทุกอย่าง พอไม่ได้ก็ร้องเรียน
--จบ--